NRK Meny
Normal

Tusen mann på veien

Det går unna på den nye E18.

E18 bygges

Tre av over tusen arbeidere som nå er i gang med å bygge ny E18 mellom Grimstad og Kristiansand.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Allerede til sommeren skal ti kilometer av den nye E18 mellom Kristiansand og Grimstad stå ferdig.

Hele veien skal være klar om ett og et halvt år, men de fem kilometrene nærmest Grimstad og de fem kilometrene nærmest Kristansand åpnes før sommertrafikken setter inn for fullt.

NETT-RADIO: DET BYGGES I REKORDFART

De travleste dagene er den nå over tusen personer i arbeid med den nye veien.

Ei mil ny vei til sommeren

Lars Gunnar Nag

Informasjonssjef Lars Gunnar Nag i Agder OPS Vegselakap, som er ansvarlig utbygger av veien.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

- Vi har sagt at vi skal bli ferdig med de ti kilometrene til sommertrafikken. Vi vil også legge om Tingsakerkrysset i Lillesand, fordi dette krysset er ulykkesbelastet og kommunen har bedt om at dette gjøres, sier informasjonssjef for utbyggeren, Lars Gunnar Nag.

- Strever dere for å bli ferdige?

- Det har ligget i kortene hele tiden at det er mange meter vei som skal bygges i forhold til den tida som er disponibel.

- Men vår entreprenør tar sikte på å åpne veien i begge sider før sommertrafikken. Deretter er planen å åpne fram til Brønningsmyr-området vest for Lillesand sommeren 2009, før vi tar den siste biten sensommeren 2009.

Høy standard

Prislappen på veien er 3,3 milliarder kroner.Normalt er det rundt ni hundre mann i arbeid, men på de traveste dagene er altså over tusen personer i jobb. Behovet for folk er stort og to av tre som jobber med veien er utlendinger.

- Siste opptelling gav 17 ulike nasjonaliteter. Det er et stort innslag av arbeidere fra sentral-Europa og mange fra Tyskland og Danmark, sier Nag.

- Mange sier at det vil merkes at veien er bygd av utlendinger - at vi bare kommer til å seile av sted?

- Ja, de er flinke til å bygge vei i Tyskland og Danmark. La oss håpe at vi får samme standard på E18, sier Nag.

Bratteheitunnelen

Her jobbes det med Bratteheitunnelen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK