Unge vil ikke bo i turistperler: – Det skjer for lite her

De femdobler innbyggertallet om sommeren. Likevel opplever kystperler som Risør, Tvedestrand og Kragerø at færre vil bo der.

Folk er ute i båter en sommerdag i Kragerø

Kragerø femdobler befolkningen om sommeren. Men antallet fastboende har gått ned med nesten 300 innbyggere de siste ti åra.

Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

– Det blir stadig færre unge her. Mange av vennene mine har flytta bort, til Oslo eller Kristiansand. Det skjer for lite her og skoletilbudet for dårlig, sier Sherzad Mohammad (20) i Risør.

Selv måtte han til nabobyen for å få idrettsfag på videregående.

Han står sammen med en kompis i et ganske folketomt Risør. Stort sett er det godt voksne eller eldre som går forbi.

Sherzad Mohammad, Risør

20 år gamle Sherzad Mohammad sier mange av vennene har flyttet bort fra Risør. Det skjer for lite og er for dårlig skoletilbud i byen, mener han.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Vil heller bo i større byer

Risør og flere av de andre feriebyene langs sørlandskysten har satt stadig nye turistrekorder i sommerhalvåret.

Med pandemi og hjemmekontor, har også mange tilreisende med fritidsboliger vært her i skuldersesongene.

Likevel går antallet fastboende ned.

– Feriebyene ligger midt mellom to store vekstområder. Grenland i øst og Agderbyen, fra Arendal til Mandal, i vest. De har ikke opplevd samme veksten som man ser i nabobyene, sier forsker i Statistisk sentralbyrå (SSB), Stefan Leknes.

Han har studert folketallsutviklingen i hele landet.

Statistikken viser at Kragerø har fått 300 færre innbyggere de siste ti åra. Risør 100 færre, og Tvedestrand har mistet 30 innbyggere, bare de siste tre månedene.

Til sammenligning har nabobyen Arendal fått nesten 3000 flere innbyggere på ti år.

– Utviklingen i disse kystbyene er også en del av en nasjonal trend. Særlig unge folk flytter til større byer, etablerer seg og får barn der. Det bidrar sterkt til å øke folketallet der, sier Leknes.

Risør sentrum

Det er overvekt av godt voksne og eldre i Risørs gater i vinterhalvåret.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Mørkt i vinduene

– Vi hadde sårt trengt flere kreative unge her. Det er mange arbeidsplasser å hente innen turisme, sier Ole Husaas som selv driver med villmarksturisme i Risør.

Han syns det er trist at det er de unge som forsvinner.

Husaas viser til den voldsomme hyttebyggingen i kommunen og mener nøkkelen er å klare å strekke turistsesongen lenger ut.

– Vi ser allerede tendenser til at folk blir her større deler av året, sier Husaas.

Folk på gata i Risør har ulike forklaringer på det som skjer i byen. To eldre damer NRK møter klager på bussforbindelsen. Skal man til Arendal betyr det bussbytte og venting.

Ola Husaas, driver Camp Skarvann, Risør

Ola Husaas mener nøkkelen for å flere folk til byen er å satse på turisme større deler av året.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Hjemmekontor og batterifabrikk

Det koker i hyttemarkedet i de tre kystbyene. På Holmen i Risør har folk kjøpt boliger for til sammen en halv milliard kroner bare det siste året.

Mange er blitt rene ferieboliger. Nye prosjekter står for tur.

I Tvedestrand kan over 100 hyttetomter bli lagt ut i Åstø.

Holmen i Risør

På Holmen i Risør bygges det 85 boliger til nesten en halv milliard kroner. Mange blir ferieboliger og vil trolig stå tomme deler av året.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

De neste årene vil trenden med fraflytting fortsette, viser nye beregninger SSB har gjort.

En ny metode å regne på gjør at de kan forutsi utviklingen ti år frem i tid.

Tallene viser at både Risør og Kragerø fortsatt vil miste fastboende frem mot 2030. Men det er lys i tunnelen.

Tvedestrand vil trolig kunne øke folketallet noe.

Batterifabrikk gir håp

En ny batterifabrikk skal bygges i Arendal. Det vil gi flere tusen nye arbeidsplasser på sikt. Håpet er at flere da vil flytte til kystperlene som ligger nær Arendal.

Berit Weiby Gregersen, samfunnsplanlegger i Risør håper på dette. Hun mener mangel på arbeidsplasser er den aller største utfordringen for disse kystbyene.

Nye boligområder, bedre vei til E18 og en satsing på Risør som hjemmekontor-by, skal snu utviklingen.

– Da kan folk få gratis plass i et kontorfellesskap i et halvt år. Det kan gjøre det mulig for yngre folk å være her større deler av året, sier Gregersen.

Morrows Gigafabrikk som etter bygging skal ha 2650 ansatte og ha en abttericelleproduksjon som tilsvarer 700 tusen elbiler

Morrows batterifabrikk i Arendal kan få opp til 3000 ansatte. Dette kan hindre noe av den forventa fraflyttinga. Det tror samfunnsplanlegger i Risør kommune, Berit Weiby Gregersen.

Foto: Morrow Batteries