Hopp til innhold

Turistforeningen frykter at ny E18 skal ødelegge turområde

Helge Liltved og Turistforeningen i Aust-Agder er svært bekymret for hvordan den planlagte nye 4-felts veien mellom Arendal og Tvedestrand vil ramme turområdene i Arendals bymark.

Helge Liltved

Helge Lilltved i Turistforeningen viser hvordan motorveien vil gå inn i Arendals bymark.

Foto: Erik Wiig Andersen. / NRK

Foreningen har nå sendt et høringsbrev til Statens vegvesen der de advarer mot konsekvensene ved å legge motorveien ved friluftsområdet, og en ny tilførselsvei rett gjennom marka.

Kommende generasjoner

Liltvedt er styremedlem i foreningen og sier han er forundret over at Arendal kommune, Statens vegvesen og Fylkesmannen ikke har tatt grep for å sikre disse bynære tur- og rekreasjonsområdene for kommende generasjoner.

– Dette er turområde for over 10 000 mennesker i Arendal, og vi mener veiprosjektet vil forringe turområdene i forhold til arealbruk, gi økt støy og redusert miljøkvalitet.

I brevet skriver Turistforeningen videre at de irreversible skadevirkningene utbyggingen vil påføre turområdene i bymarka nord og øst er mange.

– E18 traseen vil pløye gjennom jomfruelig natur i bymarka, og ødelegge store områder.

– Legger til rette for friluftsliv

Prosjektleder i Statens vegvesen, Harald Tobiassen er enig i at turområdet berøres, men sier de har prøvd å skåne området, ved å legge selve motorveien så langt øst i marka som mulig.

Harald Tobiassen

Harald Tobiassen i Statens vegvesen mener veien kan øke friluftslivet i området.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Og Tobiassen mener tiltak i forbindelse med veiprosjektet tvert om vil kunne øke friluftslivet.

– Vi vil lage gang- og sykkelveier, friluftsparkeringer, og et løypenett som er lett tilgjengelig for alle grupper.

Det er klart at området blir forandret, men det blir samtidig mulig å bruke det for langt flere.

Liltvedt på sin side mener det et snodig argument at marka skal bli mer attraktiv for rekreasjon og friluftsliv ved å bygge en motorvei tvers gjennom.

–Frykter forurensning

Liltved i Turistforeningen er selv vannforsker i NIVA, og peker på at vegutbyggingen også får miljømessige konsekvenser.

Deler av området benyttes flittig til bading og fisking, og Statens vegvesen har ikke sett grundig nok på hvordan de enkelte små og sårbare vannforekomstene som finnes i bymarka berøres, mener Liltved.

Han lurer også på hvordan veisaltinga vil påvirke disse områdene over tid?

Tobiassen i Statens vegvesen sier miljøsidene ved prosjektet har blitt forsterket, og at etaten også har måttet endre på forhold rundt bekker og vassdrag, etter at Fylkesmannens miljøvernavdeling også har varslet enkelte innsigelser.

E18, Longum, Arendal ( Bymarka)

Her skal den nye E-18 traseen skjære inn i friluftsområdene i bymarka.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK