Tungt å selge miljøhus

Ola Grønningsæter er blant de få som har meldt seg til Nordens største boligfelt med nullutslippshus. Bare en tredel av boligene her er solgt etter ett år. – For dårlige støtteordninger, mener ekspertene.

Tregt salg for miljø hus.

Ola Grønningsæter en av de få som har kjøpt et såkalt nullutslipps hus på Skarpnes.

Ola Grønningsæter er en av fem kjøpere som har meldt seg til Nordens største boligfelt med nullutslippshus på Skarpnes i Arendal.

Boligprosjektet er en del av et forskningsprosjekt, og har fått støtte fra Enova og er husbankfinansiert.

Likevel blir boligene 300 000 dyrere enn vanlige boliger.

– Miljøet ikke avgjørende

Ola Grønningsæter viser rundt i den spesielle boligen, som ligger på en høyde med utsikt over Nidelva og deler av Hisøya i Arendal.

Det superisolerte huset skal snart spekkes med moderne miljøteknologi, og akkurat nå monteres solcellepaneler på store deler av taket. I tillegg til disse skal jordvarme sørge for at boligen blir helt selvforsynt med all energi.

– Det er jo litt gøy å være med på noe nytt på miljøfronten, selv om det viktigste for oss nok var plasseringen og utsikten her, medgir Grønningsæter.

Boligen hans blir et lite kraftverk, der overproduksjon av strøm på sommeren selges, og så finansierer strømkjøp på vinteren.

Tregt salg

Grønningsæter har sikret seg en av de fem beste utsiktstomtene på det

Cato Dippner

Cato Dippner i Skanska sliter med salget på Nordens første boligfelt med 'null-hus'.

Foto: leif Dalen / NRK

spesielle boligfeltet. De resterende 12 boligene som ligger lenger bak står uten eiere, ett år etter at prosjektet ble lagt ut for salg.

Byggherre Cato Dippner i Skanska bekrefter at de sliter med salget i prosjektet som er et miljøsatsingsområde for konsernet.

– Vi er i et marked der det er mye rimelige bruktboliger på markedet, og da blir det generelt vanskeligere å selge nye boliger.

I tillegg er det mange som ser ensidig på kjøpesummen på slike påkostede miljøhus, og som ikke tar inn over at de kan spare store energiutgifter i løpet av årenes løp.

– Boligene viktigere enn bilene

Svein Tveitdal har bakgrunn som direktør i FNs miljøprogram, nå arbeider han som miljørådgiver i det private og det offentlige.

Svein Tveitdal miljøforkjemper

Miljøekspert Svein Tveitdal mener det er et paradoks at myndighetene går inn med tung subsidiering av elbiler, men er nesten totalt fraværende i støtteordninger for miljøvennlige hus.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Han mener det er et paradoks at myndighetene går inn med tung subsidiering av elbiler, men nesten er totalt fraværende i støtteordninger for miljøvennlige hus.

Boligparken bruker nemlig mer energi enn den samla bilparken her i landet.

– Boligene står for 37 prosent av energiforbruket, og det er helt avgjørende at det bygges og selges nullutslippshus i stor skala i åra som kommer hvis myndighetene mener noen med et grønt skifte.

– Det må legges inn insitament fra Staten som gjør at folk ser at det blir lønnsomt å investere i disse fremtidshusene, sier Tveitdal.

–Regjeringen satser

Men Klima- og miljøminister Tine Sundtoft kan overfor NRK ikke love noen ny satsing eller «friske gulrøtter» til folk som vil satse på 0-hus.

SUNDTOFT

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft kan ikke love nye 'gulrøtter' til miljøhus.

Foto: NRK SØRLANDET

I en e-post svarer hun at det allerede er mulig å søke penger fra Enova til slike prosjekter.

– I tillegg vil vi skjerpe kravene til energibruk i alle typer bygg.

Sundtoft skriver videre at det er viktig for regjeringen å samarbeide med byggebransjen om å finne løsninger.

–Vi har et program som heter Lavenergiprogrammet, hvor vi samarbeider med bransjen om å utvikle kompetanse til å bygge energieffektive hus.

Svein Tveitdal mener slike tiltak er bra, men at det må settes inn bedre støtteordninger for å få fortgang i byggingen og salget av miljøhus.

Nullutslippshus

Grønningsæters nye hus er helt selvforsynt med energi.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

.