Tunge kriminalsaker truer politifolks helse

Politiet i Kristiansand har i år hatt så mange store, alvorlige saker at de nå blir bedt om å trå på bremsene. Arbeidsbelastningen skaper bekymring.

Knivstikking Sørlandssenteret

Politifolk i rådslagning etter knivstikking på Sørlandssenteret tidligere i år.

Foto: Morten Krogstad / NRK

Knivstikking, drapssaker og mistenkelige dødsfall. De store sakene har ført til at andre saker hoper seg opp.

Og arbeidsbelastningen for politiet i Kristiansands-regionen har økt.

Nå ber driftsenhetssjef Ole Hortemo om at de ansatte prioriterer egen helse og ikke drukner seg i arbeid.

– Sakene hoper seg opp

– Situasjonen er spesiell, sier Hortemo.

– Etter mange tunge og viktige saker er vi nå inne i en fase hvor mange saker ikke blir etterforsket. Derfor ber vi dem som er ute på oppdrag, om å ikke produsere saker for lager, men heller sluttføre mest mulig av det de kommer ut for – ute på stedet.

Knivstikking Sørlandssenteret

Etterforskere på åstedet etter knivstikking på Sørlandssenteret.

Foto: Morten Krogstad / NRK

I et internt brev til politifolk i Kristiansand og seks nabokommuner uttrykker Hortemo bekymring for ansattes arbeidsbelastning:

«ROS-analyser og et økende antall HMS-avvik tilsier at arbeidsbelastningen for mange ansatte nå er så stor at jeg som driftsenhetsleder er bekymret for at arbeidssituasjonen kan få negative helsemessige konsekvenser for enkelte ansatte. Det må vi sammen sørge for at ikke vil skje.»

Ole Hortemo

Driftsenhetsleder Ole Hortemo.

Foto: Jon Anders Møllen / NRK

– I en periode nå skal vi unngå å produsere for mange småsaker som jeg tror vi kan klare å håndtere ute på gata, sier Hortemo.

Han understreker at dette er midlertidig – ut året. Og alvorlige saker skal håndteres med samme grundighet og oppfølging som før.

Men tidspresset er stort, og ressursene begrensede.

Tidligere First hotel i Kristiansand

En mann i 60-årene ble funnet død på et hotellrom i Dronningens gate i Kristiansand i april 2014.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Siktet for to drap

Noe som har krevd store ressurser gjennom flere år, er saken med kvinnen som nå er siktet for to drap.

På skriftlige spørsmål fra NRK i oktober om drapsetterforskningen går ut over annen etterforskning i politidistriktet svarte kriminalsjef Terje Kaddeberg Skaar at drapssaker har høyest prioritet.

– Og da sier det seg selv at det til en viss grad vil gå ut over den samlede straffesaksporteføljen. I hovedsak betyr det at vi må bruke noe lengre tid på å ferdigstille noen andre saker.

Påtaleleder Terje Kaddeberg Skaar

Kriminalsjef Terje Kaddeberg Skaar.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Stortingspolitiker Kari Henriksen har uttalt til NRK at politiet har for lite økonomisk handlingsrom og trenger flere «frie midler».

Kaddeberg Skaar svarer at det ikke er noen hemmelighet at politiet har et stramt økonomisk handlingsrom.

– 91 prosent av budsjettet er knyttet opp til lønn og husleie. Alvorlige straffesaker medfører ofte en betydelig merkostnad.

Prioriterer tilstedeværelse

Ole Hortemo medgir at påbudet om ny prioritering vil føre til lavere saksproduksjon i en periode.

– Men det er fullt mulig å prioritere det forebyggende og tilstedeværende arbeidet som er gitt prioritet i kommende månedsplan, skriver han til sine ansatte.