Trur ikkje på nytt brakval

For fire år sidan gjorde Høgre i Valle eit brakval og fekk 49 prosent av stemmene. Ordførar Bjørgulv Sverdrup Lund trur ikkje partiet klarar å gjenta suksessen denne gangen.

Bjørgulv Sverdrup Lund

Ordførar i Valle Bjørgulv Sverdrup Lund trur ikkje Høgre klarar å gjere eit like godt val denne gangen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Denne gangen må vi rekne med vi kjem på eit alminneleg høgare nivå, ein stad mellom 20 og 30 prosent er vi nøgde med, seier ordføraren til NRK.no.

Veljarane i Valle ville ha eit skifte ved kommunevalet for fire år sidan. Det førte til eit valskred. Ingen andre stader i landet fekk Høgre så mange stemmer.

– Valle kommune er ikkje nokon typisk Høgre-kommune sett ut ifrå beliggenhet og så vidare, seier han.

– Vi må ha realistiske forventningar ut ifrå at det førre valet var spesielt. Dette valet blir eit val der vi må prøve å vere jamne med andre høgrekommunar, seier Sverdrup Lund.