Trues av nedleggelse

Farsund Kristne Grunnskole trues av nedleggelse hvis det ikke kommer flere elever.

Undervisning
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Med bare 27 elever til høsten, kan Farsund Kristne Grunnskoles styre bli nødt til å vedta å avvikle driften dersom det ikke kommer flere elever, skriver Farsunds Avis.

Den private kristne skolen på Lunde har i dag 38 elever jevnt fordelt fra første til tiende klasse.

I lengre tid har søkningen til skolen vært lav. Nå slår skolestyret alarm etter at det bare foreligger søknader fra kun tre foreldre om opptak av nye elever.

Med 24 gjenværende elever, vil skolen fra høsten av kun ha 27 elever.

Avgjøres 14.april

Rektor Bjørn Elle sier at skolen ikke har råd til å ha færre elever enn det som er tilfellet i dag dersom det skal gis et godt pedagogisk tilbud.

- Konsekvensen av færre elever er også færre lærere. Dette vil gå ut over tilrettelegging av undervisningen, med den konsekvensen at det blir større elevgrupper per lærer i forhold til i dag, sier Elle til Farsunds Avis.

14. april er det nytt skolestyremøte, og da avgjør styret om skoledriften legges ned eller fortsetter.

Farsund Kristne Grunnskole ble startet i 2000 av Farsund Bibelsenter. I 2003 hadde skolen, inkludert elevene på ungdomsskoletrinnet, 47 elever og ni ansatte. Nå er det 38 elever og 4,5 årsverk.