Hopp til innhold

Truer med erstatningskrav og stikker fra kontroller

Vogntog som får kjøreforbud på Sørlandet blir ikke nødvendigvis stående. Noen truer med erstatningskrav, andre gjør det de kan for å stikke av.

Vogntog osestad

Vogntog med kjøreforbud stående ved Osestadbakken på E39 i Lindesnes. Flere av disse er låst fast med hjullås for å hindre at de bryter det midlertidige kjøreforbudet Statens vegvesen har illagt dem.

Foto: Lars Eie / NRK

Statens vegvesen opplever at transportselskaper truer med å sende regning for last som går til spille.

I løpet av fredag har over 80 vogntog blitt ilagt midlertidig kjøreforbud på Sørlandet, for å unngå farlige situasjoner i snøværet.

Terje Bekker

Terje Bekker i Statens vegvesen opplever både trusler om erstatningskrav og sjåfører som trosser kjøreforbud.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Det hender vi får trusler om at vi må ta erstatningsansvaret dersom et vogntog blir stående så lenge at lasten blir ødelagt, sier Terje Bekker i Statens vegvesen til NRK.

– Hva slags last kan det dreie seg om?

– Det kan være mye forskjellig, for eksempel fersk fisk eller blomster.

Ifølge Bekker følger Statens vegvesen regelverk og føringer i forhold til sikkerhet og fremkommelighet på veiene.

– Vi lar ikke slike trusler på noen som helst måte være styrende for vår aktivitet. Dette burde transportselskapene tenkt på lenge før de slipper ut dårlig skodde vogntog på veiene. Dersom denne lasten er så verdifull og viktig burde de sørge for å frakte den på vogntog som er gangbare på norske vinterforhold, sier Bekker.

Får støtte fra lastebileierforbundet

Statens vegvesen får full støtte av regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund Reidar Retterholdt.

– Skal du kjøre på det føret vi har nå, må du ha utstyret i orden. Du må ha gode nok dekk og kjettinger. Hvis Statens vegvesen stopper de farlige vogntogene er vi bare positive til det, sier Retterholdt.

Reidar Retterholt

Reidar Retterholdt i Norges Lastebileier-Forbund er glad for at dårlig skodde vogntog stanses.

Foto: Eie, Lars / NRK

– Hva om en hel last med fersk laks blir ødelagt?

– Det burde transportøren tenkt på før de dro ut med dårlig skodde vogntog. Oppdragsgiver må sjekke de vogntogene de sender ut på veien, slik at de er trygge på at lasten kommer frem, sier Retterholdt.

Retterholdt setter pris på at Statens vegvesen stopper dårlig skodde vogntog og er ikke redd for at kontrollørene er for ivrige når de holder igjen kjøretøy.

– Vi har en god dialog og har tidligere heller vært kritiske til at de ikke stopper mange nok, sier han.

– Er det bare utenlandske vogntog som stoppes og da sjåfører som ikke er medlemmer hos dere?

– Det er vanskelig å si, men i all hovedsak er det snakk om utenlandske transportører. Norske er vant til forholdene og skor seg der etter, sier han.

Noen stikker av

Et annet problem er sjåfører som trosser kjøreforbudet og likevel fortsetter turen.

– Noen klarer å smette unna. Vi har ikke ubegrenset med muligheter til å låse fast vogntog. I noen tilfeller hender det at de stikker av etter vi har forlatt stedet, sier Terje Bekker.

En metode vegvesenet bruker er å sette fire-fem vogntog på rad og låse fast det første og siste. Da hender det at noen som står i mellom likevel klarer å kjøre ut.

Når noen stikker av forsøker Statens vegvesen å stanse dem igjen senere.

– Når vi opplever at vogntog som har stukket av setter seg fast senere kontakter vi politiet med en gang, sier Bekker.

Nekter å stanse

Han mener det er svært alvorlig når vogntog bryter kjøreforbudet.

– De utsetter ikke bare seg selv, men også andre for fare. Når de er ilagt midlertidig kjøreforbud, vurderer vi at de ikke kan være på veien i den perioden. Det er unasvarlig av sjåfører å stikke fra stedet, sier Bekker.

Noen nekter å stanse på tegn fra Statens vegvesens kontrollører for å unngå å bli sjekket.

– I noen tilfeller ringer vi da våre mobile enheter ute, og ber dem hanke dem inn. Andre ganger har vi politiet med oss. Det er veldig greit. Da kan politiet stå et stykke lenger oppe i veien og bøtelegge dem som ikke stanset for oss, sier Bekker.

Det er vanskelige kjøreforhold på E18 på grunn av snøværet.

Kontrollene fortsetter

En del vogntog som er ilagt kjøreforbud har fått fortsette fra Flekkefjord og østover. De blir stanset igjen i Kristiansand i påvente av at E18 skal ryddes for snø på Østerholtheia ved 19-tiden.

Også en del biler fra Rige i Kristiansand ble i ettermiddag sluppet av gårde, fordi kjøreforholdene har stabilisert seg.

Vegvesenet opplyser at kontrollene i Vest-Agder fortsetter med full styrke frem til klokken 22.00. I Aust-Agder vil de trolig fortsette også etter klokken 22.

Kontroll av vogntog i Flekkefjord

Vogntog vinkes inn til trafikkstasjonen i Flekkefjord for kontroll av dekk. Fredag ettermiddag er 8-10 vogntog blitt stående her.

Foto: Lars Eie/NRK