Renseanlegget i Lillesand, som skal fjerne farlige tungmetaller etter E18-utbyggingen, har slitt med å møte kravene fra fylkesmannen. Nå kan det bli aktuelt å gjenninnføre tvangsmulkt dersom problemene fortsetter.

Truer igjen med dagbøter etter utslipp

Renseanlegget i Lillesand, som skal fjerne farlige tungmetaller etter E18-utbyggingen, har slitt med å møte kravene fra fylkesmannen. Nå kan det bli aktuelt å gjenninnføre tvangsmulkt dersom problemene fortsetter.

Siste nytt fra NRK Sørlandet