Tror smuglersaken er forebyggende

Opprullingen av narkosmuglingen over Skagerak kan virke prevantiv på rekruttering til det kriminelle miljøet i Arendal. Det mener de som jobber med rus- og kriminalforebyggning i byen.

Jan Tjønnvåg
Foto: Leif Dalen / NRK

Nordmann drept under politiaksjon mot antatte smuglere i Ålbæk Havn

Båten til 49-åringen fra Arendal som ble skutt og drept av dansk politi sist søndag.

Foto: Henning Bagger / NTB scanpix

– Fra et forebyggende perspektiv, er det klart at midt oppi alt det tragiske som har skjedd, ser de som er på vei inn i en kriminell løpebane at politiet gjør en veldig grundig jobb.

Det sier lederen i ungdomsteamet i Arendal, Jan Tjønnvåg, som jobber for å holde ungdom borte fra kiminalitet.

Forrige søndag ble en 49 åring fra Arendal skutt av politiet i Ålbæk havn i Danmark i det han og andre prøvde å smugle 250 kilo hasj til Norge.

Tjønnvåg, som kjenner godt til ungdomsmiljøet i Arendal, mener at det at de kriminelle ikke bare har suksesshistorier, vil virke prevantivt på rekruttering til miljøet.

– Man ser her at kriminalitet faktisk kan få forferdelig tragiske utfall, sier han.

Avsløringen av narkosmuglingen over Skagerak kan ha en forebyggende, det tror folk som jobber rus- og kriminalforebygging i byen.

Belastet miljø i Arendal

Tjønnvåg tror det er enkelt å rekrutere ungdom til kriminalitet. Og han vet at Arendal har et belastet miljø.

– Vi har skåret dårlig i levekårsundersøkelsene, med høy arbeidsledighet, lav utdanning, og flere industriarbeidsplasser som har blitt borte. Dette lager grobunn for at mange unge går ledige og kan bli fristet til å drive med kriminalitet, sier han.

Jan Tjønnvåg på Kilden i Arendal

Jan Tjønnvåg viser lokalene til fritidsklubben Kilden i Arendal.

Foto: Leif Dalen / NRK

I tillegg begrunner han det med den såkalte loven om tiltrekning:

– Hvis noen har lykkes med noe kriminelt i en periode, rekrutterer dette inn nye til det miljøet. Det kan sammenlignes med idrett. Når man har suksess i en idrett, får man gjerne flere som har suksess fordi man lykkes. Så disse tingene henger sammen.