Tror på gründerskole tross lavt søkertall

Nyoppstartede SKAP folkehøgskole vil samle 100 elever til et innovativt skoleår i Mandal fra høsten. Foreløpig har kun 17 søkere takket ja.

SKAP Folkehøgskole

SKAP Kreative Folkehøyskole skal fra høsten holde til i lokalene til tidligere First Hotel Solborg i Mandal.

Foto: Frilynt Folkehøgskole

– Vi har totalt 42 søkere per dags dato, og av disse har foreløpig 17 takket ja til skoleplass. Sett i forhold til at vi er en helt ny skole, er vi optimistiske med tanke på elevtall, sier rektor Ann Birgitte Tveiten.

Ann Birgitte Tveiten

Ann Birgitte Tveiten blir rektor for SKAP Kreativ Folkehøyskole i Mandal.

Foto: SKAP Kreativ Folkehøyskole

Til høsten blir hun rektor for nye SKAP Kreativ Folkehøyskole som starter opp i Mandal, etter initiativ fra Lindesnesregionens næringshage. Elevene skal jobbe tett opp mot næringslivet i regionen, ved å finne kreative løsninger på samfunnsutfordringer og bedrifters problemer.

Hun sier skolen vil trappe opp markedsføringen for å sikre seg flere elever i månedene som kommer.

– Blir vi ikke en ressurs for lokalsamfunnet, så har vi mislyktes

– Vi har et stykke vei å gå, men jeg tror vi kommer i mål. Skolen har plass til 100, men får vi 50 så skal vi være godt fornøyd, sier den ferske rektoren.

Hun håper skolen vil bli et kraftsenter for kreativ tenkning, som hun mener er høyst aktuelt.

– Tenker du at skolen vil være en ressurs for lokalsamfunnet?

– Absolutt, og hvis vi ikke blir det så har vi mislyktes. Lokalsamfunnet skal oppleve at SKAP også er deres. Og nå som vi har nedgang i olja, så skriker jo næringslivet etter nytenkning. Det er en kompetanse Norge sårt trenger spesielt nå, og det gjør oss veldig tidsaktuelle, sier Tveiten.

Hun legger til:

– Jeg tror vi står i en brytningstid hvor kreativ løsning virkelig skal få en ny oppsving.

Skiller seg ut

Øyvind Krabberød, informasjonsrådgiver i Informasjonskontoret for
folkehøgskolen, påpeker at det er vanskelig å starte opp nye folkehøyskoler i Norge.

– Vi har alltid flere søknader som ligger inne, men SKAP skiller seg ut på en veldig positiv måte. Elevene her skal nemlig gjøre reelle oppgaver for organisasjoner og næringsliv.

Øyvind Krabberød

Øyvind Krabberød, informasjonsrådgiver i Informasjonskontoret for folkehøgskolen.

Foto: folkehøgskole.no

– Det er rett og slett en folkehøgskole for gründere og nyskapning, sier han.

Krabberød bekrefter at skolen har fått godkjenning for 100 elever. Han mener folkehøgskolen er godt i gang, på tross av at kun 17 plasser er fylt.

– Jeg tror søkertallet blir høyere neste år, for vi vet av erfaring av tidligere elever er de beste markedsførerne, sier Krabberød.