Tror mer permisjon vil redusere depresjon

Forskning viser at tvillingmødre har nesten dobbelt så høy risiko for å bli deprimerte. Ann-Siril Nordstrand tror mer permisjon med mannen ville gjort starten lettere.

Ann-Siril Nordstrand med Eirik og Vidar

Ann-Siril Nordstrand ble mamma til Eirik (t.v.) og Vidar for fire år siden. Både tvillingguttene og mammaen fikk en tøff start. Ann- Siril var mye alene med de premature guttene og fikk alvorlig svangerskapsdepresjon. Hun tror mer permisjon til tvillingforeldre er veien å gå for å bedre den psykiske helsen til tvillingmødre.

Foto: Privat

– Jeg ble ikke friskmeldt hundre prosent fra svangerskapsdepresjonen før gutta var nesten tre år. Jeg tror ikke det hadde blitt så ille hvis jeg og mannen hadde fått fire måneder permisjon sammen, sier Ann-Siril Nordstrand.

I går skrev NRK at foreldre som får tvillinger etter 1. juli 2018 får mulighet til å ta fire måneder ekstra permisjon sammen.

Tvillingguttene hennes, Eirik og Vidar, ble født premature i uke 25. Nordstrand rakk ikke å opparbeide seg permisjonsrettigheter, og dermed fikk ikke barnas far permisjon heller. Hun ble derfor veldig alene om ansvaret. Det ble tøft.

Ann-Siril Nordstrand

Vidar og Eirik ble født premature i uke 25. De veide henholdsvis 835 og 847 gram da de ble født. Her ligger de på brystet til mamma Ann-Siril Nordstrand.

Foto: Privat

– Jeg gjorde ikke annet enn å sterilisere flasker og mate. Det var bare mating og raping om hverandre. Jeg hadde gått under hvis ikke mamma og bestemor hadde bodd i nærheten, sier Ann-Siril Nordstrand som er fra Grimstad.

Skyldes stress

For tre år siden publiserte Folkehelseinstituttet (FHI) en rapport som viste at tvillingmødre har 77 prosent større risiko for å bli deprimerte enn andre mødre.

Eivind Ystrøm, seniorforsker ved FHI, sto bak rapporten. Han tror lengre permisjon for tvillingforeldre er veien å gå for å få ned antall deprimerte mødre.

– Jeg tror absolutt det vil være et hensiktsmessig tiltak. Depresjon er en konsekvens av stress, og siden tvillingmødre ikke har dårligere psykisk helse i utgangspunktet kan vi anta at de blir mer slitne enn andre mødre, sier han.

Eivind Ystrøm

Seniorforsker Eivind Ystrøm ved Folkehelseinstituttet tror lengre tvillingpermisjon vil bidra til at færre tvillingmødre blir deprimerte.

Foto: Bjarne Røsjø

En helt annen start

FHI benyttet den norske mor og barn-undersøkelsen for å studere den psykiske helsen til tvillingmødre under graviditeten og i de første årene etter fødselen. Totalt var 1850 tvillingmødre og 85 000 «vanlige» mødre med.

Ingun Ulven Lie, daglig leder i Tvillingforeldreforeningen, tror også mer permisjon vil være et viktig hjelpemiddel.

– Familien får en annen start på det nye livet som foreldre ved at begge kan være hjemme i fire måneder. Jeg tror nok det vil føre til at depresjon hos mødrene ikke vil være så framtredende, sier hun.

Ingun Ulven Lie

Daglig leder i Tvillingforeldreforeningen, Ingun Ulven Lie, sier det er helt avgjørende å ha et par ekstra hender i starten når tvillingene er nyfødte.

Foto: Privat

Viktig for samspillet

Ulven Lie påpeker at for eksempel amming vil bli lettere når du er to.

– Å ha et par hender ekstra i starten er helt avgjørende. Det vil gi en større ro i familielivet og de kan bygge det nye livet sammen på en helt annen måte, sier hun.

Tone Borøy, helsesøster ved Sentrum Helsestasjon, er enig med både Ingun Ulven Lie og Eivind Ystrøm.

– Jeg tror mindre stress i hverdagen vil påvirke den psykiske helsen positivt. Mindre stress og god psykisk helse er igjen viktig for samspillet mellom foreldre og barn, påpeker Borøy.