Tror ikke på 112-sentral i sør

Brannsjefen i Østre Agder Brannvesen frykter at Sørlandet ikke vil få en 112-sentral.

112 sentralen

Stortinget skal snart ta stilling til om det skal opprettes 7-9 felles nødsentraler i landet.

Foto: stine / NRK

Svend Svendsen

Brannsjefen ønsker at Arendal skal bli 112-pilot. (arkivfoto

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Justisdepartementets har bestemt at det skal være mellom syv og ni slike 112-sentraler på landsbasis. Disse skal ta imot nødanrop for politi, brann og medisinsk hjelp.

Brannsjef Svend Svendsen vil ha 112-sentral til Arendal, men tror det han bli meget vanskelig nå som Arendal mister AMK-sentralen.

Les: Flytter AMK til Lillesand

Stillinger truet

En ny brannstasjon skal bygges i Arendal, der kunne det bli tilrettelagt for en felles nødsentral. Svendsen har jobbet for dette, men på grunn av AMK-flyttingen frykter han at Sørlandet ikke vil få tildelt en 112-sentral.

Les: Vil huse 112-sentralen

Konsekvensen kan bli at de som nå tar imot nødanrop mister jobbene sine.

– På kort sikt kaster vi penger ut av vinduet, men på lang sikt vil stillingene forsvinne. Vi vil miste jobber - både mine operatører på 110-alarmsentralen og de som jobber på medisinsk nødtelefon i AMK - vil miste jobben, sier Svendsen.

sier Svend Svendsen, Brannsjef i Østre Agder Brannvesen.
Justisdepartementets utredning sier at det vil bli 7 til 9 112-sentraler på landsbasis. Disse skal ta imot nødanrop for politi, brann og medisinsk hjelp.

En ny brannstasjon skal bygges i Arendal, der kunne det bli tilrettelagt for en slik 112-stasjon. Men på grunn av AMKsentral-flytting til Lillesand, frykter Svendsen Sørlandet ikke vil få den muligheten. .