– Vi må nok satse mer på frivillige

I framtida må frivillige bidrar mer ved sykehjemmene for å kunne gi gode tilbud til eldre og pleietrengende, tror ordfører.

Johnny Greibesland

Songdalenordfører Johnny Greibesland mener det offentlige må satse på at frivillige skaper aktiviteter og tar med pleietrengende ut på tur i framtida.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Pasient- og brukerombudene i Aust- og Vest-Agder har funnet flere kritikkverdige forhold etter besøk på 37 sykehjem.

En rapport slår fast at maten på flere sykehjem er dårlig, bemanningen er for lav og fagkompetansen bør økes.

Det var størst tilfredshet på sykehjemme i små kommuner.

Skal bli større

Tirsdag møttes politikertoppene i Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Songdalen og Søgne for å diskutere intensjonsavtalen om sammenslåing til en storkommune.

Anders Christiansen

Birkenesordfører Anders Christiansen kjenner seg ikke igjen i at man er mindre fornøyd i store kommuner enn i små og frykter ikke at tilbudet blir dårligere i en storkommune.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ordfører Johnny Greibesland i Songdalen sier et viktige tema er hvordan man kan sørge for en god eldreomsorg i en framtidig storkommune.

– For oss er det viktig med trygg omsorg og god mat. Det skal også gjelde for den nye store kommunen, det er en selvfølge. Men alle vil aldri kunne få nok, og i framtida tror jeg frivillige vil få en større plass enn i dag.

Greibesland sier Songdalen har et veldig godt sykehjemstilbud og fornøyde innbyggerne i dag. Han skryter av jobben de frivillige i hans kommune gjør.

– Frivillige er kjempedyktige til å skape aktiviteter og til å gå lufteturer med pasientene. Det blir en viktig oppgave i den nye kommunen å få et like godt tilbud, sier Greibesland.

– Ifølge rapporten er det størst tilfredshet på sykehjemmene i små kommuner. Hva tenker du om det?

– Det har kanskje sammenheng med at det er mer frivillighet i små kommuner.

Vil øke kompetansen

Harald furre

– Det blir krevende når alle de som er vant med å dusje hver dag skal på sykehjem. Det blir en ny hverdag og det er det som gjør at vi må forandre offentlig sektor, sier Harald Furre.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Ordfører Harald Furre i Kristiansand mener større kommuner vil gi bedre tilbud til innbyggerne.

– Når vi i kristiansandområdet diskuterer kommunestruktur, så er det blant annet for å legge til rette for bedre kompetanse blant de ansatte og sørge for at vi har gode fagmiljø som kan lære av hverandre. Å finne gode løsninger på morgendagens tjenester er det vi nå diskuterer, sier Furre.

Arne Thomassen

Lillesandsordfører Arne Thomassen vil ta tak i rapporten og lære av den.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Noe av det viktigste

Ordfører Arne Thomassen i Lillesand sier han ønsker at pasient- og brukerombudene møter administrativ- og politisk ledelse i kommunene for å drøfte utfordringene ved sykehjemmene.

– Vi må ikke la dette henge i lufta, men ta det på alvor og hele tida holde godt tak i det. Er det noe vi ønsker, så er det nettopp en god eldreomsorg, sier Thomassen.

Krevende framtid

Ordfører Anders Christiansen i Birkenes mener hans innbyggere har et godt tilbud i dag, men er også åpen på at framtida kan bli utfordrende.

– Vi er i en prosess der vi må kutte og vet ikke hvordan framtida blir, men sykehjemmene fungerer godt i dag.

– Hvordan skal det gå når den såkalte dessertgenerasjonen inntar sykehjemmen?

– Det lurer jeg også på, det blir krevende. Men det må vi bare ordne, det er vi nødt til.