Trolig ny domprost

Alt tyder på at tidligere startspiller Audun Myhre blir ny domprost i Kristiansand.

Audun Myhre
Foto: Sjømannskirken / Asbjrøn Vilkensen

Han er ønsket både av biskop Olav Skjevesland og de fleste menighetsrådene i byen.

Myhre har fått ni av 13 av de såkalte førstestemmene, skriver Vårt Land.

Den tidlegere Start-spilleren Myhre er nå sjømannsprest med ansvar for de østlige delene av Middelhavet.