Trolig ingen «ebolafly» til Kjevik

– Fly med ebolasmittede passasjerer om bord skal normalt lande på Gardermoen. Derfor er det små sjanser for at folk med ebolasmitte kommer til Kjevik, sier lufthavnsjef Thomas Langeland.

Thomas Langeland

Lufthavnsjef ved Kristiansand lufthavn Kjevik, Thomas Langeland, sier det er lite trolig at ebolapasienter vil komme til Kjevik.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Men det betyr ikke at lufthavnen ikke har en plan.

– Vi har hatt møter med Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus om hvordan vi skal opptre dersom det er mistanke om smitte, sier Langeland.

– Ansvaret for beredskapen ligger hos smittevernoverlegen i Kristiansand. Og personell fra legevakten skal rykke ut ved mistanke om smitte. Flyplassens ansvar er å varsle ved mistanke om smitte.

Fly med ebolasmitte omdirigeres

Langeland sier at det er lite sannsynlig at folk med ebola kommer til Kjevik.

– Retningslinjer fra myndighetene sier at et fly skal omdirigeres til Gardermoen dersom det er mistanke om – eller påvist smitte blant passasjerer. For det er på Gardermoen og i Oslo kompetansen er best, sier Langeland.

LES: Den første norske ebola-pasienten har landet på norsk jord

Haarr ansvarlig i Kristiansand

Dagfinn Haarr

Smittevernoverlege i Kristiansand, Dagfinn Haarr.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Smittevernoverlege i Kristiansand kommune, Dagfinn Haarr sier at kommunen er godt forberedt på å håndtere en eventuell smittemistanke ved Kjevik.

– Vi hadde et godt planverk liggende fra sist det var en større smittetrussel. Det planverket er nå oppdatert med tanke på ebolasmitte, sier Haarr.

Har forteller at planene er laget i samarbeid med Sørlandet sykehus og de nasjonale retningslinjene.

– Men vi har ikke en 24/7 smitteberedskap for kommuneoverlegene. Derimot er legevakten første instans, som deretter får tak i en kommuneoverlege. Så jeg er trygg på at planene er trygge nok, sier Harr.

Vi kommuneoverleger strekker oss naturligvis langt for å være i beredskap, men man kan ikke gå ut fra at det er en beredskap som ikke finnes, sier Haarr.

– Skal mye til for å bli smittet

Han bekrefter at dersom det skulle komme en passasjer med mistanke om smitte, skal vedkommende sendes til Oslo for videre behandling.

– Ja, i følge planverket skal et fly omdirigeres til Oslo ved en slik mistanke. Og dersom flyet lander, skal den smittede personen ikke innom sykehuset her, men fraktes direkte til Oslo, sier Haarr.

Han betrygger bekymrede sørlendinger ved å forklare at det skal mye til for vanlige folk å bli smittet av ebola her i Norge.

– Det smitter i liten grad på en enkel måte. Det er ikke snakk om luftsmitte, men kun ved kontakt med kroppsvæske. Så det er først og fremst helsearbeidere som er i faresonen, sier han.

Statsminister Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg mener det er liten grunn til å tro at smitten skal spre seg i Norge.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Ebolavakt

På en pressekonferanse i dag sa statsminister Erna Solberg (H) at alle kommuner som har en flyplass, vet at de skal ha en smittevernberedskap.

– Hva med folk i Norge som blir redde?

– Helsemyndighetene sier det er liten grunn til at smitten skal spre seg når en smittet helsearbeider kommer hjem. Vi er et godt organisert samfunn der helsevesenet kan håndtere dette på en god måte.

– Må alle kommuner må ha ebolavakt nå?

– Alle kommuner med flyplass, sier Solberg.

Isolatposten OUS

Isolatposten ved Oslo Universitetssykehus.

Foto: Oslo universitetssykehus/Anders Bayer