Trives med mor i full jobb

10-åringer med fulltidsarbeidende mødre har det bedre enn de som har mødre som arbeider deltid. Det viser en ny undersøkelse fra Sørlandet.

Skolejente
Foto: Scanpix / NTB scanpix

I dag ble undersøkelsen fra Agderforskning presentert for toppolitikere på Sørlandet. Agderforskning står bak undersøkelsen som er basert på svar fra over 1300 ti-åringer i 12 kommuner.

Ann Christin Nilsen

Forsker Ann Christin Nilsen i Agderforskning mener resultatene i undersøkelsen er oppsiktsvekkende.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vi fant ut at når mødre jobber fulltid, så oppgir en større andel av barna at de har det bra eller veldig bra, sammenlignet med andre barn som har mødre som jobber deltid.

Det sier forsker i Agderforskning, Ann Christin Nilsen.

Oppsiktsvekkende resultat

- Sett i lys av diskusjonen som har vært i media den siste tiden og forestillingen om at barn har det best med mor hjemme, så er det jo litt oppsiktsvekkende, sier Nilsen.

- Vi må ha i bakhodet at dette er ti-åringer. Det er ikke små barn det er snakk om. Når barna er ti år gamle er de mer selvstendige og klarer seg mer på egen hånd.

Barna som oppgir at de har det bra eller veldig bra, skiller bare 3 prosentpoeng fra barna som oppgir at de ikke har det fullt så bra.

– Forskjellen er ikke statistisk signifikant, men det er likevel en forskjell, sier Nilsen.

Familiens inntekt har betydning

Denne undersøkelsen viser også at familiens samlede husholdningsinntekt har betydning.

Barna fra familiene med høyest inntekt, oppgir størst trivsel.

– Hvis mor jobber fulltid, så er også familiens husholdningsinntekt høyere enn hvis mor jobber deltid. Det spiller nok inn i resultatene i undersøkelsen, sier Nilsen.

Vil finne årsaker til resultatene

Nå skal Agderforskning jobbe videre med resultatene fra undersøkelsen. Forsker Ann Christin Nilsen vil gå mer i dybden for å prøve å finne årsaker til resultatene.

Hun synes det er viktig å bidra til diskusjonen om hva som er best for barna.

– Er det alltid det beste at mor er hjemmeværende, eller kan man tenke seg at barn har det veldig bra med mødre som er aktive i arbeidslivet og kan være gode rollemodeller på den måten?

– Foreløpig blir det mange spekulasjoner, sier Nilsen.