NRK Meny
Normal

Elever får mangelfull svømmeopplæring

Grimstad kommune må sette i verk flere tiltak for å sikre at skoleelevene får den svømmeundervisningen de har krav på.

Svømmeopplæring Oslo

Grimstad kommune mangler en felles plan for svømmeopplæringen.

Foto: Hallgeir Braastad

Fylkesmannen har utført tilsyn med tre skoler, og peker på flere forhold som må forbedres.

I 2009 viste en undersøkelse at bare seks av ti femteklassinger i Aust-Agder sa at de hadde hatt svømmeundervisning på skolen i løpet av året.

Ifølge Norges Svømmeforbund kan bare halvparten av femteklassingene her i landet svømme 200 meter uten svømmehjelpemidler.

Øke antall svømmetimer

Svømmekurs

Altfor få femteklassinger kan svømme – ifølge Norges Svømmeforbund.

Foto: Lars Tore Endresen

Det er Fylkesmannen som skal kontrollere at elevene får den undervisningen de har krav på, og nå foreligger en rapport fra Landvik, Holvika og Jappa skole i Grimstad. Mangel på svømmedyktighet kan få fatale konsekvenser, og svømmeopplæringen blir derfor sett på som svært viktig.

Mens Jappa skole fikk "toppkarakter" i tilsynsrapporten, må Landvik skole øke antall svømmetimer.

Enkelte konklusjoner i rapporten ser dramatiske ut. Det heter bl.a. at Grimstad kommune ikke har et forsvarlig system som tilfredsstiller kravene i opplæringsloven.

Må dokumentere kvaliteten

Øyvind Ropstad i Fylkesmannens tilsynsgruppe, sier at kvaliteten på svømmeundervisningen i Grimstad allikevel er jevnt god.

– Det skorter ikke på sikkerhet, men kommunen har ikke et godt nok system for å dokumentere kvaliteten. De har muntlige rutiner, men disse skal foreligge skriftlig slik at også nye lærere kan få del i dem. Noen av skolene må også øke antall svømmetimer.

Nils Songe-Møller

– Nå skal vi bruke Jappa skole som modell, og få alt like bra på de andre skolene i kommunen, sier skolesjef i Grimstad, Niels Songe-Møller.

Foto: Espen Bierud / NRK

Skolesjef Niels Songe-Møller fikk presentert tilsynsrapporten i går.

– Vi skal gi en tilbakemelding til Fylkesmannen innen 10. januar, og i god tid før 15. mars skal alle forbedringene være på plass.

Songe-Møller sier at alle tre skolene har en forsvarlig svømmeopplæring. Rapporten viser at skolene har svømmelærere med god faglig kompetanse.

– Men på to av skolene mangler vi skriftlig dokumentasjon på at det er slik. Og det går fram at noen skoler må få mer tid i svømmehallen.

Nå skal vi bruke Jappa skole som modell, og få alt like bra på de to andre, sier Songe-Møller.

– Det er flere mindre – men viktige – forbedringer som skal på plass.