Trenger flere fosterforeldre

Behovet for nye fosterforeldre øker hvert år, ifølge Bufetat. Bare i Vest Agder trengs det 80 nye fosterforeldre i løpet av 2017, sier seniorrådgiver Håkon Skaar i Bufetat Vest-Agder. Bufetat ønsker å verve flere forsterfamilie gjennom en lappe-aksjon i Lyngdal i dag.

Behovet for nye fosterforeldre øker hvert år, ifølge Bufetat.