Trenger flere asylmottak

UDI Region Sør trenger to nye asylmottak med til sammen 360 plasser. Årsaken er økt antall asylsøkere til landet.

Lyng mottak

UDI Region Sør ønsker flere asylmottak.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

UDI ønsker to nye asylmottak i Region Sør, som består av agderfylkene, Telemark og Vestfold. Regiondirektør i UDI Region Sør, Tormod Stavenes, sier at det er flere måter å gjøre dette på.

– Det kan være alt fra å ta i bruk nedlagte institusjoner, til å leie boliger på det åpne boligmarkedet.

Flere asylsøkere

I tillegg ønsker UDI Region Sør å utvide antall plasser i allerede eksisterende mottak i regionen. Grunnen er at antall asylsøkere til landet øker. Det kommer opptil 80 nye asylsøkere til Norge hver dag.

Økningen er spesielt stor fra Eritrea, men det kommer også mange fra Somalia, Syria, Afghanistan og Sudan.

Mange plussfaktorer

UDI Region Sør har gode erfaringer med å plassere asylsøkere i mindre kommuner.

Stavenes sier det er mange plussfaktorer med å få et asylmottak i kommunen, ikke minst økonomisk.

– Nærbutikkene vil blant annet tjene på dette.

– Det kan være noen utfordringer til å begynne med, men når det har gått en stund så pleier dette å gå veldig greit. Det er vår erfaring, sier Stavenes.