Bitt av flått? Da vil sykehuset forske på deg

På sykehuset i Kristiansand jobber flått-forskere med å finne ut mer om hvilke bakterier det lille arten tar med seg og sprer videre. Nå trenger de din hjelp, om du nylig er bitt.

En flått fotografert på Folkehelseinstituttet i Oslo

Forskere på Sørlandet vil ha din hjelp for å finne ut mer om flåttbakterier.

Foto: Lien / SCANPIX

Sølvi Noraas

Sølvi Noraas ønsker hjelp fra pasienter for å finne ut mer om flått.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

– I tillegg til bakterien «Borrelia» kan flåtten ha med seg andre bakterier, sier forsker ved Sørlandet sykehus, Sølvi Noraas.

Nylig åpnet Sørlandet sykehus et nasjonalt flåttsenter. Nå ønsker de hjelp fra pasienter for å finne ut mer om disse bakteriene.

– I prosjektet etterlyser vi personer som nylig er bitt av flått og har blitt syke i etterkant, sier hun.

Vil finne flere bakterier

Forskerne er i gang med prosjektet der de vil se på bakteriene flåtten kommer med i tillegg til Borrelia.

– Når den da forviller seg og biter et menneske så kan den overføre bakterier til mennesket i det bittet, sier Noraas.

Se åpningen av flåttsenteret på Sørlandet:

Offisiell åpning av Nasjonal Kompetansetjeneste for Flåttbårne Sykdommer (NKFS)ved Sørlandet sykehus, Kristiansand. Intervju med leder Randi Eikeland.

Reporter: Tor Saltrøe

Lite rapportert til Norge

Skogflått

Skogflått.

Foto: Knut-Sverre Horn

Det finnes sykdommer med andre bakterier overført av flått i andre deler av Europa, men det er det rapportert veldig lite av i Norge.

– Vi har oppfordret alle leger til å si ifra om prosjektet til pasientene sine, men det de har en travel hverdag, så det er fint om man selv melder ifra om man er interessert.

Gnagere er hyppige bærere av bakterier. Når flåtten suger blod av denne bæreren, får den det med seg. Og i neste skritt tar den med seg dette videre.