NRK Meny
Normal

– Flere bør droppe piggdekkene

40 prosent av bilistene i Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand kjører med piggdekk om vinteren. Flere av disse bør velge piggfritt, mener Statens vegvesen.

Piggdekk på bar asfalt

Statens vegvesen ønsker at flere skal bytte fra piggdekk til piggfrie dekk.

Foto: Eva Susanne Drugg/NRK

Resultatet av årets piggdekkundersøkelse viser at det er 57 prosent som oppgir at de kjører piggfritt i Kristiansands-regionen.

40 prosent av de spurte i spørreundersøkelsen oppgir at de kjører med piggdekk, og Statens vegvesen skulle ønske at flere bilister valgte piggfrie vinterdekk.

Det sier senioringeniør i Statens vegvesen Alf Inge Helle.

Alf Inge Helle

Senioringeniør Alf Inge Helle ønsker færre biler med piggdekk av hensyn til miljøet.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

– Vi ønsker at flere bilister velger piggfrie vinterdekk og synes det er litt for mange i disse fire kommunene som kjører på piggdekk, sier han.

3 prosent av de spurte i undersøkelsen svarer at de bruker andre typer dekk som sommerdekk eller helårsdekk om vinteren.

Færre kjører piggfritt

Bruken av piggfrie vinterdekk steg gradvis fram til 2012. Da var det 61 prosent av bilistene i de fire kommunene som kjørte på piggfrie vinterdekk.

De siste to årene har andelen sunket til 58 prosent i 2013 og 57 prosent i 2014.

Bilistene i årets undersøkelse er også spurt om hvilken type dekk de planlegger å kjøpe neste gang. Her har 54 prosent oppgitt at de vil kjøpe piggfritt, mens 37 prosent oppgir at de vil kjøpe piggdekk. Disse tallene er lik fjorårets tall.

– Det sies at man må ha en del bilister som kjører med piggdekk av trafikksikkerhetshensyn for å "rubbe opp" underlaget og unngå at veibanen blir såpeglatt. Hvor mange mener dere bør kjøre med piggdekk?

– Vi har sett på dette og mener at 80 prosent kan kjøre piggfritt og 20 prosent på piggdekk uten at det blir problemer. Vi må ha noen som kjører med piggdekk, men nå er det litt for mange som gjør det, sier Helle.

Ingen kampanjeplaner

Kristiansand kommune og Statens vegvesens vegavdeling i Vest-Agder har siden 1998 samarbeidet om en informasjonskampanje og årlige markedsundersøkelser for å få opp piggfriandelen.

Da undersøkelsene startet i 1998 var bruken av piggfrie vinterdekk 27 prosent.

– I Oslo har man en piggfriandel på 80 prosent, og det bør også være mulig å få flere sørlendinger til å velge piggfritt, sier Helle.

Statens vegvesen har ingen konkrete planer om en ny holdningskampanje for å få flere til å kjøre piggfritt.

– Slike kampanjer er nok best på høsten før bilistene kjøper nye vinterdekk, sier han.