Trekker bomring-forslaget

Det er helt uaktuelt med en jernring rundt Sørlandsparken. Det kom fram på et hastemøte på kristiansandsordførerens kontor i dag.

Møte på ordførerens kontor

Stemningen stod ikke i taket under hastemøtet på ordføreres kontor. Koalisjonspartnerne hadde samkjørt sine bomstandpunkt bedre før dagens møte. Høyre-ordfører Arvid Grundekjøn, Hans Otto Lund (gruppeleder for Høyre), Arvid Omdal (gruppeleder for KrF) og varaordfører Jørgen Kristiansen

Foto: NRK/Svein Sundsdal

Få dager etter utspillet fra varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) og Høyres gruppeleder, Hans Otto Lund, om at Sørlandsparken kan få bomring eller parkeringsavgift, trekkes forslaget mer eller mindre tilbake.

Snuoperasjon

Varaordføreren fant i dag grunn til å presisere at han ikke ønsker ikke en jernring rundt Sørlandsparken.

– Vi vil korrigere hvis det har festet seg et inntrykk av at vi vil feste en bomring eller en jernneve rundt Sørlandsparken, det har aldri vært vår intensjon, sier Kristiansen.

Også Hans Otto Lund beklager sin uttalelse til NRK onsdag.

– Jeg burde vært mer spisset i budskapet mitt. Temaet var å få opp en debatt om plassering av bomstasjonene, sier han.

Krisehåndtering på kontoret

Ordfører Arvid Grundekjøn (H) innkalte i formiddag til hastemåte etter sterke reaksjoner på parkering- og bomforslaget, blant annet fra ledelsen i Sørlandsparken.

Tanken om parkeringsavgift ble raskt lagt til side, og bomringutspillet ble i dag kraftig moderert. Nå ønsker de ansvarlige politikerne en debatt om bompengesystemet i og rundt Kristiansand.

Video Bom-opprydding i Kristiansand

VIDEO: Tonen fra Jørgen Kristiansen var en annen i dag.

Kristiansen sier det er aktuelt å endre dagens bompengesystem, fordi det er en urettferdighet mellom Kvadraturen og Sørlandsparken.

– Vi ønsker en debatt knyttet til rettferdigheten av det fremtidige innkrevingssystemet, sier han.

– Skulle ikke straffe Sørlandsparken

Dagens krisehåndtering på ordførerens kontor viser at de ansvarlige politikerne har fått en lærepenge på bordet etter å ha kommet med litt for kjappe utspill. Framtidige utspill vil kreve bedre samkjøring mellom partiene, spesielt Høyre KrF og Frp, før de publiseres.

Ordfører Grundekjøn fant det nødvendig å sende ut klare signaler om at bomutspillet ikke var ment å straffe Sørlandsparken til fordel for Kvadraturen.

– Her er to gode handelstilbud til byen og vi skal ikke bruke bommer for å skyve i den ene eller andre retning. Derfor er det greit med denne oppklaringen etter at noen uttalelser er blitt mistolket i retning av at her skulle man sette Sørlandsparken på plass.

– Dette er ikke fra noen av partiene en slags aksjon mot Sørlandsparken. Man skal ikke lage et bomringsystem for å gjenopprettet balansen med Kvadraturen. Her er utgangspunktet at man over tid skal vurdere hvor det er rettferdig og hensiktsmessig å ha bommene i Kristiansand, sier Grundekjøn.

Bomsystemet kan bli endret

Spørsmålet om rettferdighet var også en del av grunnlaget for varaordfører Jørgen Kristiansens første utspill. Han mente Sørlandsparken slipper billigere unna enn Kvadraturen, som har parkeringsavgift. Kristiansen ønsket å regulere noe av forskjellen i handelsbetingelsene gjennom bom eller slutt på gratis parkering.

I dag var det spørsmålet om rettferdig belastning av bomavgifter mellom kristiansanderne – som ble poengtert. Både Kristiansen og Grundekjøn mener dagens bomsystem er urettferdig, fordi de som bor vest i Kristiansand betaler mer i bompenger enn de som bor øst i byen.

De åpner nå for justering av hvor bommene i byen skal plasseres.

– Det er all grunn til å se nærmere på dette. De som bor på vestsiden av byen har nok gjennomgående en høyere bompengebeslastning enn de som bor på østsiden. Folk som bor på Grim og også har lyst til å kjøpe kapitalvarer og ting i Sørlandparken og som selvfølgelig har lyst til å benytte tilbudet i Kvadraturen, får i sum gjennom et år en større bompengeuttelling, sier Grundekjøn.