Tregest til å behandle byggesaker

Tvedestrand kommune bruker lengst tid på å behandle byggesaker i landsdelen.

Tvedestrand kommune

Innbyggere i Tvedestrand må vente lenge på å få behandlet byggesaker.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

I fjor tok det 112 dagar i gjennomsnitt å få behandlet en byggesak i Tvedestrand. Landsgjennomsnittet er 39 dagers behandlingstid.

– For lavt bemannet

Høy byggeaktivitet kombinert med lav bemanning er årsaken. Det sier enhetssleder for plan, miljø og eiendom, Svein Dale i Tvedestrand kommune.

– Vi har hatt for lite ressurser i forhold til den oppdragsmengden vi har fått inn, sier Dale.

Enhetslederen vedgår at behandlingstiden på byggesaker i kommunen er uakseptabelt lang.

– Så lenge vi har lovebestemte frister vi skal holde oss innenfor og ikke klarer å holde dem, så kan vi ikke si at det er akseptabelt, sier Dale.

Store forskjeller i sør

I Arendal og Kristiansand var behandlingstiden i fjor også høy i forhold til landsgjennomsnittet, med henholdsvis 86 og 70 dager, ifølge KOSTRA (Kommune Stat Rapportering).

Tallene for en del kommuner er ikke kjent. I kommuner som Grimstad, Froland, Søgne og Lyngdal er tallene ikke klare.

Men bor du i Gjerstad eller Marnardal, kunne du i gjennomsnitt i fjor få behandlet en byggesak på henholdsvis tre og seks dager. Et godt stykke unna Tvedestrands 112 dager, som med det er verst i klassen av kommunene hvor tallene er klare.

Skal bli bedre

Dale i Tvedestrand kommune sier det nå innføres tiltak for å få ned behandlingstiden i kommunen.

– Nå ansetter vi en ny saksbehandler. I tillegg til det har vi leid inn ekstern bistand for å få ned saksbehandlingstiden, sier Dale.