Varsler om trakassering på universitetets egen hjemmeside

Ledelsen ved Universitetet i Agder har fått minst ett varsel om trakassering etter at de opprettet en egen varslingsknapp for studenter på hjemmesiden.

Seksuell trakassering på universitet

Studentene Victoria Fjelde (t.v.), Vilde Skjærdal Gusfre og Sven Eivind Stakkeland synes det er bra at Universitetet i Agder har fokus på trakassering. De synes flere høyskoler og universiteter burde få en slik varslingsknapp som UiA har på hjemmesidene.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

– Vi tar problematikken på alvor og gjør alt vi kan for å redusere sjansen for at studenter skal oppleve ubehagelige situasjoner, sier assisterende studiedirektør ved Universitetet i Agder (UiA) Marianne Øhrn Johannessen.

I fjor slo en forskningsrapport fast at nesten 3000 studenter på landsbasis har opplevd seksuell trakassering. UiA opprettet i sommer en egen "Si-ifra-knapp" på hjemmesidene. Her kan studentene varsle om trakassering og andre kritikkverdige forhold.

Også universitetene i Oslo og Bergen har digitale varslingssystemer for studenter og ansatte.

– Fra vi lanserte knappen har vi fått inn tre varslingssaker. Den ene saken har elementer av trakassering. Det er snakk om en student og de vedkommende har hatt kontakt med av lærer og veiledere i studiesituasjonen, sier Øhrn Johannessen.

Marianne Øhrn Johannessen

Assisterende studiedirektør ved Universitetet i Agder, Marianne Øhrn Johannessen, har opprettet egne team som har fokus på seksuell trakassering.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Fått eget studentombud

Hvordan tas sakene videre når dere blir varslet om dem?

– Vi har opprettet egne team både i personalavdelingen og i studieavdelingen som jobber med disse sakene. Teamene jobber også sammen når det er saker som gjelder både studenter og ansatte, sier Øhrn Johannessen.

Et eksempel på et konkret tiltak er et uavhengig studentombud som studenten kan bruke for å få hjelp hvis de har opplevd trakassering.

– Vi styrker også dette arbeidet med en stilling som skal ha som hovedansvar å jobbe med læringsmiljø og det psykososiale perspektivet, sier hun.

– En god idé

UiA-studenter NRK har snakket med vet at universitetet har fokus på seksuell trakassering, men ingen av dem kjenner til "Si-ifra-knappen" på hjemmesidene.

– Den har jeg ikke hørt om for å være helt ærlig, men det høres helt nydelig ut. Jeg skulle ønske jeg visste om den før, sier Victoria Fjelde.

Seksuell trakassering av studenter

UiA-studentene Victoria Fjelde (t.v.), Vilde Skjærdal Gusfre og Sven Eivind Stakkeland synes det er topp at universitetet har fått en egen varslingsknapp på hjemmesidene hvor man kan si fra om trakassering.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Også Sven Eivind Stakkeland synes varslingsknappen er en god idé.

– Jeg synes alle universiteter burde hatt en slik knapp. Det er bra at dette temaet tas tak i for seksuell trakassering er både trist og skummelt å høre om, sier han.

24.000 på landsbasis

I november fortalte NRK om rapporten, utarbeidet av UiA, som viste at seksuell trakassering er et problem ved flere av landets utdanningsinstitusjoner. Her kom det altså fram at nesten 3000 studenter på landsbasis har vært utsatt for seksuell trakassering av ansatte. I tillegg oppgir åtte prosent at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet fra medstudenter. Det tilsvarer 24.000 studenter på landsbasis.

Bjørn Haugstad, statssekretær i kunnskapsdepartementet, forventer at alle universiteter og høyskoler jobber for å forhindre at trakassering skjer.

– Det er viktig med tydelige rapporteringskanaler og at henvendelser om trakassering følges opp. Det er betryggende at institusjonene følger opp, sier Haugstad.

Se TV-saken om undersøkelsen her:

Opp mot 130 studenter ved Universitetet i Agder KAN ha opplevd seksuell trakassering fra en eller flere ansatte. En rapport fra Universitetet viser at seksuell trakassering er et problem ved landets utdanningsinstitusjoner. Studenter selv er ikke overrasket.