Tre siktet for menneskehandel

Ei østeuropeisk kvinne i 20-årene ble tvunget til å selge sex.

Menneskehandel
Foto: Thomas Bjørnflaten / Scanpix

Tre personer er siktet for menneskehandel på Agder. Ei kvinne i 20-årene ble hentet fra Danmark og måtte selge sex blant annet i Kristiansand.

Kvinna, som er fra Øst-Europa, var 18 år da hun ble hentet til prostitusjon. Kvinna tas nå hånd om av Kristiansand kommune.

De tre som er siktet er alle utenlandske og bor ikke i Norge, skriver Fædrelandsvennen.

Flere utsatt for menneskehandel

Politiet tror omfanget er større enn denne saken, sier politioverbetjent Birger Tvedt, som er leder av organisert kriminalitet i Agder politidistrikt.

- Vi vet at det er en god del omreisende prostituerte som benytter Kristiansand som base og vi vet at de reiser rundt til alle de store norske byene. At en del av dem er offer for menneskehandel er åpenbart, sier Tvedt.

- Hvordan vet dere det?

- Vi ser hvordan det annonseres, hvor de opererer og vi ser at de er utenlandske og ikke kan snakke engelsk, så de er avhengige av hjelp.

Omfattende arbeid

Tvedt sier det er en høy terskel for kvinnene å innrømme at de er utsatt for menneskehandel, derfor må politiet ofte jobbe i lengre tid for å skaffe andre bevis.

- Det er trusler i disse miljøene og ofte har kvinnene et avhengighetsforhold til personene som har rekruttert dem, endten kjærlighet eller frykt. Derfor er det vanskelig å starte en sak bare etter det kvinnene forteller, vi må ofte ha andre innganger, sier Tvedt.

Det måtte politiet også i denne saken der tre personer nå er siktet. Men Tvedt vil ikke si hva som gjorde at politiet kunne gripe inn.

- Vi kommer over en del kvinner gjennom spaning på nettsteder og gjennom annen spaning. Da vi kom over denne jenta hadde vi en lengre samtale med henne, men den førte ikke til noe. Så var det en observant politimann, som observerte ting jeg ikke vil komme inn på her noen måneder senere. Det førte til pågripelse, sier Tvedt.

- Det betyr at dere holder prostitusjonsmiljøet under oppsikt?

- Ja, til en viss grad. Vi har en tjenestemann som følger med på dette markedet så godt det er mulig.