NRK Meny
Normal

Her er alternativene for ny motorvei

Nå har Statens vegvesen valgt tre alternativer i forbindelse med planlegging av en ny firefelts motorvei mellom Mandal og Lindesnes.

Her er veialternativene
Foto: Illustrasjon / Statens vegvesen

Planarbeidet med ny firefelts E39 mellom Søgne og Lindesnes er i gang. Europaveien er med i Nasjonal Transportplan 2014 – 23, men ikke fullfinansiert. Siden januar i år har Statens vegvesen arbeidet med flere veialternativer.

Veivalg Mandal til Lindesnes

Først ute er strekningen Døle bru i Mandal til Livold i Lindesnes. Nå har Statens vegvesen landet på tre veialternativer på strekningen. Målet er å ha veialternativet klart innen 2015. Strekningen er på 27 kilometer og skal være ute på høring fra 25. november til 15. januar neste år.

Nils Ragnar Tvedt, prosjektleder i Statens vegvesen

Nils Ragnar Tvedt sier de har landet på tre veialternativer mellom Mandal og Lindesnes.

Foto: Nina Eilertsen / NRK

Prosjektleder Nils Ragnar Tvedt i Statens vegvesen sier de har hatt mange veialternativer, men har ut fra flere kriterier kommet fram til tre valg.

– Veialternativene må tilfredsstille kravene til firefelts motorvei med 100 km/t. Forslagene som ikke holder kurvaturen er tatt bort. I tillegg har vi sett på konsekvensene, og nærhet til blant annet boliger, sier Tvedt til NRK.

Nå skal disse tre veialternativene utredes videre. Prosjektets totale investeringsramme er på 6,3 milliarder kroner.

Veiprosjektet er en del av konseptvalgutredningen for strekningen E39 Søgne til Ålgård i Rogaland.

– De tre korridorene vi foreslår er de beste, mener Tvedt.

Planene om ny motorvei viser tre veialternativer forbi Mandal og to veialternativer forbi Lindesnes.

Møt vegvesenet

I dag inviterer Statens vegvesen til åpent kontor på Vigelandstua. Der kan innbyggerne få mer informasjon om planene. Målet er å starte byggingen i 2018 dersom Nasjonal Transportplan 2014 til 2023 blir vedtatt i Stortinget.

– Høringsrunden nå er om vi skal gå videre med planarbeidet med de tre veialternativene. Så skal politikerne i Lindesnes og Mandal avgjøre om vi skal gå videre med disse tre alternativene, sier Tvedt.

Over nyttår skal traséalternativene fra Søgne til Mandal være klare.

Link til prosjektet.