Trafikktiltak hjelper

Antall dødsulykker i trafikken er nå like lavt som på 40-tallet. I Kvinesdal var det for få år siden mange trafikkulykker, men takket være målrettet innsats mot ungdom i faresonen er ulykkene nesten borte

Trafikktiltak gir resultater i Kvinesdal