NRK Meny
Normal

Lytter til folket

Torbjørn Urfjell lover jevnlige besøk til kommunene i fylket sitt for å oppdatere seg på folkets ønsker. Når han kommer, kan du regne med at det er med toget.

Torbjørn Urfjell

Satsing på jernbanen blir viktigste sak for Torbjørn Urfjell.

Foto: SV

En perfekt dag for Torbjørn Urfjell inneholder en lang skitur med appelsin i sekken, utstrekking av stive muskler i badstua og en god kinofilm.

Urfjell har nå Gjerstad som bostedsadresse, men har tidligere bodd i Kristiansand og har en politisk karriere bak seg, både fra Vest-Agder og Aust-Agder.

Nå er han Aust-Agder Sosialistisk Venstrepartis førstekandidat til stortingsvalget 2009.

Jernbane viktigst

Urfjell er klar på hva som er den viktigste enkeltsaken å få løst for agderfylkene i neste stortingsperiode.

– Jernbanen er det beste miljø- og samferdselsprosjektet i landet. Vi må gjøre klart for sammenkopling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Framtida krever hurtigtog til Oslo og Stavanger.

LES: VIL IKKE HA FIREFELTS E18

Han lover å besøke alle kommuner i Aust-Agder minst en gang i året for å ta med seg nye saker og for å oppdatere kunnskapen min. I kommunene vil han ta med meg folks gode argumenter for hvorfor Sørlandet trenger en moderne jernbane, bedre miljøløsninger og flere tiltak som skaper mer likestilling.

– Agder bør samles

Urfjell mener Aust-Agder og Vest-Agder bør slås sammen til ett fylke, men mener det er folk som må bestemme dette og ikke politikerne.

– Jeg mener selv at Agderfylket bør samles fordi tjenestene fylkeskommunen skal yte hører naturlig hjemme i ett fylke, videregående opplæring, kollektivtrafikk og regional utvikling.

Lik lønn for likt arbeid

– Agderfylkene skårer lavt på en rekke levekårsindekser som likestilling, trygd og helse. Hva vil du gjøre for å endre på dette?

– Vi må gi alle barn like muligheter gjennom et godt barnehagetilbud. Det må også innføres en bedre skoledag med gratis leksehjelp, fysisk aktivitet og mat hver dag, samt flere undervisningstimer.

LES: – NÅ ER DET KVINNENES TUR

– Vi må også gi kvinner og menn lik lønn for likt arbeid og utfordre tradisjonelle kjønnsroller som hindrer likestilling.

Felles spørsmål

Alle stortingskandidatene i Norge har fått fem felles spørsmål av NRK. Her er Urfjells svar:

– Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?
– Miljøpolitikken og standpunktet om at alle skal ha like muligheter.

– Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?
– Sammenkopling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

– Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?
– Felles grunnverdier som solidaritet og at man kan stole på hverandre.

– Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?
– Arbeiderpartiet.

– Hvilket parti vil du samarbeide minst med?
– Fremskrittspartiet.