Topper drapsstatistikken: Vil ha bevæpnet politi

Sørlandet topper drapsstatistikken i Norge. Dessuten skaper økt terrortrussel behov for at betjenter bør få bære våpen på kroppen, mener Agder politidistrikt.

Blomsterhav lund Dobbeltdrap

Bildet er tatt på Lund i Kristiansand, etter dobbeltdrapet i desember 2016. Siden den gang har det vært flere drap på Agder.

Foto: Knut Knudsen Eigeland / NRK

Politiet i Agder mener at kriminalitetsbilde og samfunnsutviklingen har gått i en retning som gjør at politiet bør få bære våpen på kroppen.

Dette strider mot flertallet i politiutvalget, som anbefaler dagens ordning med et ordinært ubevæpnet politi, som medbringer våpen i kjøretøyene.

Bevæpnet politi

Ifølge politimesteren er det behov for væpnet politi sør i landet.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

«Et ubevæpnet politi er ikke bare et symbol på en fredelig kultur. Det gir også et bilde av politiets "akutte maktpotensial" i ekstreme situasjoner.»

Det skriver politimester Kirsten Lindeberg i et svar til Politidirektoratet, som har bedt de forskjellige politidistriktene om deres mening angående bevæpning.

Kristin Lindeberg

Kirsten Lindeberg sier at det finnes gode argumenter for og imot våpenbæring.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Flest drap i landet

I 2016 var det bare Oslo som hadde mer kriminalitet enn Agder-fylkene, sett i forhold til innbyggertall. Det bruker Lindeberg som en begrunnelse for hvorfor politiet har et særegent beskyttelsesbehov.

«Også når det gjelder antall drap de siste årene, så ligger Agder på samme drapsrate per 1000 innbyggere som Oslo», står det i brevet.

Bård Austad

Bård Austad sier at væpnet politi ikke vil føre til færre drap på Sørlandet, men at det vil gjøre det tryggere for politiet å jobbe med slike saker.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med Lindeberg. Politiinspektør Bård Austad er saksbehandler for høringsuttalelsen, og mener Agder har et særskilt behov for bevæpning.

– At vi er på toppen av drapsstatistikken sier noe om trusselnivået her, og faren rundt kriminaliteten og de vi eventuelt pågriper, sier han.

Terror

Politiet i Agder oppfatter det sannsynlig at Europas trussel- og kriminalitetsbilde vil påvirke Norge.

Lindeberg viser til PSTs trusselvurdering. Den tilsier at Norge vil bli rammet av terror i 2017 og sier at dette setter nye krav til samfunnets og politiets beskyttelse av befolkningen.

PSTs hovedkvarter i Nydalen

PSTs hovedkvarter ligger i Nydalen i Oslo.

Foto: Jon Stabell Sauge / NRK

PST skal komme med sitt syn vedrørende våpenbæring på en høring 1. desember. Innen den tid ønsker ikke seniorrådgiver Martin Bernsen å kommentere sikkerhetstjenestens mening om våpen.

Det han imidlertid sier er at terror har blitt gjennomført med bruk av enkle midler, som kjøretøy, kniver og andre våpen den siste tiden.

– I disse tilfellene har vi sett at terroristen ikke stopper før han blir skutt.

Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST

Martin Bernsen sier at det ikke er PST som bestemmer hvor, eller hvorvidt politiet bærer våpen.

Foto: Knut-Martin Løken / NRK