Tømming ut måneden

Det er funnet en foreløpig løsning på søppeltømmingen for 50 000 abonnenter i og rundt Kristiansand. Etter at RenoNorden slo seg konkurs har 20 agderkommuner fått problemer. Bostyret garanterer for driften i Kristiansand ut september.

Renovasjonsarbeider, søppelvil, søppeldunk
Foto: Frans Kjetså / NRK