NRK Meny
Normal

Tom jakter på mink på fulltid

Mink er en trussel for flere arter i Norge, og det er et mål å begrense skadene den gjør. Derfor drives det organisert jakt.

Tom Aurebekk Udø

Minkjeger Tom Aurebekk Udø, reiser rund og deltar på minkprosjekter flere steder i landet, blant annet i Hvaler nasjonalpark i Østfold, i Færder nasjonalpark i Vestfold og Svellingsflaket landskapsvernområde i Lødingen i Nordland.

Foto: Morten Krogstad / NRK

– Flere sjøfuglarter er truet fra før. Minken gjør det enda verre, sier minkjeger Tom Aurebekk Udø fra Kristiansand.

Han sier at han er den eneste i Norge som driver med minkjakt på fulltid. I tillegg til at han som selvstendig næringsdrivende tar oppdrag for Statens Naturoppsyn i prioriterte områder, kurser han andre i jakt på mink.

En trussel mot artsmangfoldet

Jakt på arten har foregått i flere år i Norge, da mink anses å være en trussel mot artsmangfoldet her i landet. Minken ble innført fra Nord-Amerika i løpet av første halvdel av 1900 tallet til bruk i pelsdyrnæringen.

Flere enkeltindivider klarte imidlertid å rømme, noe som har ført til arten har etablert seg i vill tilstand. Den finnes nå over det meste av landet.

I 2011 kom Miljødirektoratet med en handlingsplan for å begrense de negative effektene mink har på norsk natur. Det pekes særlig på at minken kan redusere, og i enkelte tilfeller, helt utrydde enkelte arter av bakkehekkende fugl.

Udø nevner terner og teister som svært utsatte arter. Ternene er små. Teistene legger reir på steder minken ferdes til daglig.

Mink

Minken hører ikke hjemme i norsk natur. Den ville minken her til lands kom opprinnelig fra Nord-Amerika.

Vil stimulere andre til å bli med på jakten

Ifølge Udø har målrettet jakt på mink, gjort at bestanden har blitt kraftig redusert i mange områder. Akkurat hvor mange minker det er i Norge, tror han er umulig å si, men at det er mange igjen, er han helt sikker på.

Når Udø reiser rundt i landet for å lære andre å jakte, er målet å stimulere andre til å være med på å redusere minkbestanden.

Denne helgen fikk medlemmer i Søgne jeger og fisk lære hvordan man jakter på mink.

– Vi har fått prøve oss litt fra før, og så langt har vi tatt ti minker. Vi regner med at kunnskapen vi får nå, gjør at vi får mobilisert og tatt enda flere, sier leder i Søgne jeger og fisk, Vidar Furuborg.

Vidar Furoborg

Leder i Søgne jeger og fisk, Vidar Furuborg, har så vidt begynt jakten på mink i nærområdet.

Foto: Morten Krogstad / NRK

Bruker hund og feller

Når nye jegere skal læres opp, er det først og fremst hund og feller som blir brukt. Et annet nyttig hjelpemiddel kan være en løvblåser. Om minken har gjemt seg i ei ur der det er vanskelig å komme til, vil lufttrykket fra løvblåseren gjøre at den forsøker å stikke av.

Udø har også med seg våpen. Når han jobber for Statens Naturoppsyn, har han dispensasjon til å bruke revolver. Ellers bruker han en salongrifle. Minken skytes på kloss hold, så den skal dø umiddelbart.

Det er Statens Naturoppsyn som har ansvar for minkbekjempelse i verneområder, og som skal utføre jobben på oppdrag fra forvaltningsmyndighetene.

minkjakt

Tom Aurebekk Udø lærer bort hvordan man setter opp en felle.

Foto: Morten Krogstad / NRK