Tok tre dager å nå skranken

En kvinne fra Øvrebø måtte bruke tre dager på å få et stempel i passet. Nedverdigende og respektløs behandling på politiets utlendingsavdeling i Kristiansand, hevder kvinnen.

Kølapp hos Utlendingsavdelingen

30 personer slapp fram til skranken torsdag. Andre dager har langt færre sluppet til selv om de har sittet med kølapp fra kontoret åpnet på morgenen.

Foto: Terje Sellevold / NRK

Utlendingsavdeling

Utlendinger bosatt i Kristiansand-området plikter å møte opp her ved jevne mellomrom, men det kan bli et maratonløp.

Foto: Terje Sellevold / NRK

Utlendinger som skal søke om nytt pass, søke om familiegjenforening eller liknende kan måtte vente timevis og dagevis hos politiet i Kristiansand.

Det erfarte Anita Haagensen fra Øvrebø.

Lykkes først på tredje forsøk

Lange køer og dårlig organisering førte til at Haagensen måtte oppsøke politiets utlendingsavdeling tre dager for å få et stempel i passet. Nedverdigende og respektløst, sier hun.

– Helt nedverdigende. Det var irriterende å sitte der i mange timer og ikke komme inn i utgangspunktet, for nå var det tredje dag jeg var her nede, sier hun.

På tredje forsøket fikk Anita Haagensen fra Øvrebø endelig stemplet sitt amerikanske pass.

De to første gangene hun oppsøkte politiets utlendingsavdeling, rakk hun ikke frem til lukene før kontoret stengte. Det er altfor dårlig service, sier Haagensen.

– Det gjør noe med meg. Jeg får ikke den servicen jeg forventer å få. Dette er tross alt en serviceavdeling, og det er pålagt oss å komme hit annethvert år for å søke om oppholdstillatelse.

Klager til politimesteren

Anita Haagensen er amerikansk statsborger, men har bodd i Norge i 40 år. Hun sier hun møtte familier med små barn som måtte gå med uforrettet sak, og hørte om kunder som overnattet på hotell for å komme tidlig nok i køen neste morgen.

Den manglende servicen resulterte i at hun skrev brev til politimesteren i Agder.

– Jeg håper hun gir meg et svar, og at de gjør noe med dette, sier Haagensen.

«Legger seg flat»

Magnus Andreassen

Magnus Andreassen innser at situasjonen er uholdbar og lover bedring. (arkivfoto)

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Og svar får hun. Politiinspektør Magnus Andreassen i Agder politidistrikt tar selvkritikk.

– Akkurat nå legger jeg meg flat. Jeg kan ikke gå inn i enkeltsaker, men jeg kan si rent generelt at vi yter en for dårlig service akkurat nå, sier han.

Men problemet med endeløse køer er ikke nytt.

Også for to år siden skrev NRK om at systemet ikke fungerte Den gang som i dag må kundene trekke kølapp når de kommer til kontoret om morgenen. Dersom køen aldri kommer så langt, må man komme tilbake dagen etter og trekke ny kølapp. Slik kan dagene gå.

Politiinspektør Andreassen lover nå bot og bedring. I løpet av noen uker økes bemanningen på utlendingsavdelingen kraftig.

– Det vil bli bedre innen i alle fall juni. Men så kommer ferien med de utfordringer det betyr. Men akkurat nå er det ikke sånn som det skal være. Men det er lys i tunnelen, og innen rimelig kort tid skal vi yte den servicen vi er pålagt å yte, sier Andreassen.