NRK Meny
Normal

– Sørlandske bedrifter må ut av landsdelen

I skyggen av suksessen til olje- og gassklynga på Sørlandet, er det en underskog av mekanisk industri som kjemper for å overleve.

Vinkelsliper på Parat Halvorsen i Flekkefjord

Kjelefabrikken Parat-Halvorsen trekkes frem som en mekanisk bedrift på Sørlandet som har vært innovativ og satset på egne teknologiske produkter.

Foto: Lars Eie / NRK

I en ny, stor undersøkelse gjennomført av Agderforskning er regnskapstallene fra 2006 til 2012 til 89 bedrifter på Sørlandet gjennomgått. Den viser at gjennomsnittlige driftsmarginer er i perioden sunket fra sju–åtte prosent til 2,8 prosent.

– For lite innovasjon

Dommen fra forskerne er klar:

  • For mange bedrifter har svak og kritisk fallende lønnsomhet
  • For mange lager bare enkeltprodukter som bestilles av andre
  • For mange bedrifter er for avhengige av noen få store oljerelaterte kunder
  • Skal industrien på Sørlandet overleve må det tenkes mer innovativt og på markeder utenfor landsdelen.
    Geir Jørgensen

    Geir Jørgensen i Agderforskning sier bedriftene må utvikle produkter som dekker kundebehov hvor kravene til kvalitet og betalingsviljen er høy.

    Foto: Agderforskning

Geir Jørgensen, leder for industriutvikling i Agderforskning, sier at næringen samlet sett ikke har klart å komme opp på samme lønnsomhetsnivå som før finanskrisen.

– Kostnadsnivået i Norge har økt kraftig de siste årene, mens kvalitetsforskjellene i forhold til konkurrentene i andre land minker og gjør det vanskelig å kompensere høyere kostnader gjennom økte priser, sier leder for industriutvikling i Agderforskning, Geir Jørgensen.

Mye av den mekaniske industrien i Agder er oljerelatert. Siden sommeren har oljeprisen falt med 60 prosent, og oljeselskaper i hele verden er i ferd med å foreta store kutt i sine investeringsbudsjett.

– Denne utviklingen, sammen med dårlig lønnsomhet i mange bedrifter, vil gi store utfordringer de neste årene, sier Jørgensen.

– Avhengige av for få og store kunder

Han sier at mange av de små- og mellomstore bedriftene i den mekaniske industrien ikke har egne produkter, men produserer på kravspesifikasjon fra andre gjør bedriftene sårbare

– Det gjør dem avhengige av noen få store oljerelaterte kunder i regionen. Bedriftene er derfor sårbare og det er vanskelig å drive lønnsomt, sier han.

I tillegg hevder han at kulturen og strategien i disse bedriftene fremmer små forbedringer fremfor større innovasjoner.

– Bedriftene har ofte lite fokus på utvikling av nye produkter, markeder og forretningsmodeller, sier han.

Verksmester Roar Nilsen

Verksmester Roar Nilsen på Parat-Halvorsen i Flekkefjord sier fabrikken har endret seg mye de siste årene.

Foto: Lars Eie / NRK
Kim Kristensen

Avdelingsleder for salg, Kim Kristensen, mener bedriften har noen av markedets beste produkter på sine felt. Og sier de har klart å selge produktene globalt, ikke bare til store bedriften på Sørlandet.

Foto: Lars Eie / NRK

Nye kjeler

En av de bedriftene som har vært innovative og har egne teknologiske produkter er kjelefabrikken Parat-Halvorsen i Flekkefjord. Bedriften som gjenoppsto etter en konkurs i 2004.

Fabrikken har endret seg og utviklet egne produkter, og sender produkter til hele verden. På denne måten har bedriften flere bein å stå på.

– Produktene vi lager i dag er andreledes enn de var for 30 år siden. Det er mer innviklet og krever høyere kompetanse, sier verksmester Roar Nilsen.

Et av produktene Parat Halvorsen har utviklet er en såkalt høyspent elektrodekjele.

– Det er en voksende trend i markedet å bruke dette og det er behov for å bruke store mengder elektrisk energi og lagre den som varme. Her har vi markedets beste produkt per i dag. Det er få konkurrenter. Og det er etterspørsel etter dette. Dessuten har vi flere egne produkter og patenter. Slik at uansett hvilke svingninger som kommer vil vi kunne klare oss. Vi har for eksempel ikke satset alt på olje og gass, sier flere avdelingsleder for salg, Kim Kristensen.

– Uten egne produkter så hadde vi forsvunnet, tror Kristensen.