Stadig tøffere å være mellomledere

Det blir stadig tøffere å jobbe som mellomledere i bedrifter. Det sier Ulf Singstad i Jobzone i Kristiansand og Mandal.

En ny undersøkelse viser at kun seks av ti mellomledere på Sørlandet planlegger å bli værende i jobben sin i lang tid.

– Press

– Å være mellomleder er en utsatt posisjon. Press kan jo være et av momentene, forteller Singstad til NRK.

Han har blant annet jobber med å rekruttere sjefer og andre ansatte på ledernivå.

– Fra Jobzone sitt ståsted ser vi at konkurransesituasjonen i bedriftene har tiltatt i styrke de siste årene. Det er jo også slik at mellomlederne må ha den kompetansen og styrken som skal til for å tåle det trykket, mener Singstad.

Bekymringsverdig

I en omfattende undersøkelse blant mellomledere i Norge, oppgir 62 prosent av de spurte i Agder-fylkene at de ønsker å bli i sin nåværende jobb i lang tid fremover. Det er en nedgang på seks prosent fra 2011.

Undersøkelse er utført av konsulentselskapet Great Place to Work.

Forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke, sier dette er en utvikling man har sett i norsk arbeidsliv over tid, men er likevel overrasket.

– Det er uventet å se en så stor endring i løpet av bare ett år, og det er bekymringsverdig. Vi vet at mellomledere opplever mye press, særlig fra toppledelsen. De har vanskeligere for å bli hørt, og ofte får de ikke myndighet som står i forhold til det ansvaret de har, sier Brekke i en pressemelding.