Tjuvkoblet strømnettet - stjal strøm i 2,5 år

En mann fra Vegårshei i Aust-Agder koblet egenhendig huset sitt til strømnettet. I to og et halvt år forsynte han seg fritt av strømnettet.

Strømlinjer

Arkivfoto.

Foto: Bjørn Anders Sørli / NRK

Mannen, som er i 30-årene, er i Aust-Agder tingrett dømt til 30 timers samfunnsstraff eller 25 dager i fengsel.

Han må også betale 20.000 kroner i erstatning til Agder Energi Nett for strømmen han har brukt.

Koblet selv

Mannen skal selv ha festet stikkledninger til fasene på en strømstolpe i nærheten.

Han har forklart for retten at årsaken var at han hadde dårlig råd og på denne måten slapp unna strømutgifter.

Strømtyveriet skal ha funnet sted mellom april 2011 og oktober 2013. Domfelte skal også har koblet seg av nettet i perioder sommerstid.

I vurderingen av straffeutmålingen har retten i skjerpende retning lagt vekt på at handlingen medfører stor fare, både for ham selv og montører som kontrollerer anlegget.

En formildende omstendighet er at mannen har innrømt forholdet og sagt seg skyldig etter tiltalen.

Uenighet om erstatning

Agder Energi Nett krevde over 33.000 kroner i erstatning. Nettselskapet hadde da lagt mannens tidligere strømforbruk til grunn.

Retten var enig med tiltalte i at dette var et for høyt anslag, blant annet fordi huset hadde vært helt frakoblet i perioder. Retten kom til at 20.000 kroner var er passende erstatning.