Normal

Tjener ikke penger

Voss Production er avhengig av hjelp for å fortsette driften.

Voss of Norway
Foto: Gunnar Olsen / NRK

Fjongt flaskevann er elendig butikk for drikkevannsprodusenten Voss Production AS på Vatnestrøm i Iveland.

Selskapet gikk i fjor med over 23 millioner kroner i underskudd før skatt. I 2006 fikk vannprodusenten et underskudd på 42 millioner kroner, skriver NA24.

Selskapet har en negativ egenkapital på 108,5 millioner kroner, og hele 348 millioner kroner i samlet gjeld. Langt mer enn inntektene på 252 millioner.

Avhengig av hjelp

Styret forklarer underskuddet med svikt i salgsinntektene, økte råvarepriser og fallende dollarkurs.

Det er investert i nytt produksjonsutstyr som skal redusere kostnadene for hver produserte vannflaske. Dette skal gi en bedre inntjening i 2008 for selskapet som ved årsskiftet hadde 36 ansatte, skriver nettavisa.

Selskapet er fullstendig avhengig av friske midler fra morselskapet Voss of Norway, men styret mener at det er grunnlag for videre drift og fortsatt satsing både i USA og andre deler av verden.