Frykter kjøttmangel neste år

Det kan bli mangel på norsk kjøtt sommeren 2019, som følge av tørken denne sommeren. Det advarer både slakter, Tine og Bondelaget.

Slakter Jens Eide i Lillesand

Slakter Jens Eide i Lillesand sier han aldri har sett noe lignende, og advarer mot mangel på kjøtt neste sommer.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– I fjor regnet vi vekk, i år tørker vi vekk og neste år frykter jeg at det blir stort underskudd på kjøtt. Det er kritisk, sier slakter Jens Eide i Lillesand.

Rådgiver Harald Volden i Tine tror bøndenes masseslakt av dyr kan føre til langvarige økonomiske konsekvenser.

Kan få konsekvenser i flere år

Tørken har blant annet ført til at mange bønder har måtte kjøpe fôr fra utlandet for å ha nok mat til dyrene sine.

Samtidig melder slakteriene om stor pågang fra bønder som ser seg nødt til å slakte dyr på grunn av fôrmangelen.

– Konsekvensen av å slakte kyr er en økonomisk effekt man må slite med i flere år, sier Volden til Nationen.

Han er redd for at bøndene velger å slakte dyrene før de ser på andre tiltak.

– Hvis man endrer kraftfôrstrategien og får tak i halm, kan mye være løst. Selv om fôrkostnadene blir høyere vil melkeinntekter minus fôrkostnader komme ut med positivt fortegn, selv om det nok blir lavere enn tidligere år, sier han.

Professor Harald Volden, fagsjef i Tine

Professor Harald Volden, fagsjef i Tine, mener tidlig slakt kan gi konsekvenser i flere år.

Foto: Espen Aarsvold / NRK

Taper penger

– Jeg er ikke i nærheten av å ha sett noe slikt. Det er det verste jeg har sett i moderne tid, sier slakter Eide mens han fyller fryselageret med kjøtt fra Telemark og agderfylkene.

Han advarer mot konsekvensene for forbrukerne:

– Vi slakter mange kalver, og da forsvinner også rekrutteringen. Det vil gi tilsvarende krise med underskudd neste år. Dette er en krise langt fra alle forstår rekkevidden av.

Han anslår at overprodusert kjøtt til en verdi av 10 millioner kroner legges rett på fryselageret, vel vitende om at fryst kjøtt er mindre verdt enn ferskt kjøtt.

Generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag støtter slakteren på Sørlandet, og viser til at dette ble meldt inn i krisemøtet med landbruksministeren mandag.

– Det at enkelte bønder taper hele årsinntektene, må vi gripe fatt i slik at det er mulig å drive videre uten at norsk matproduksjon blir skadelidende over tid, sier Skorge med frykt for mer import av mat og tap for bøndene.

Per Skorge i Bondelaget

Generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag frykter for konsekvensene av sommerens tørke.

Foto: Bondelaget

Bønder på Agder ber folk som har ledige beiteområder eller gress de kan komme å høste om å melde seg. Den langvarige tørken gjør at bøndene sliter med å skaffe nok mat til sine dyr.