Tiltalte er skuffet over resultatet

Forsvarsadvokat Hege Aarli Klem forteller at den tiltalte ikke har sagt mye etter dommen. De har heller ikke diskutert om de vil anke saken. – Hun er veldig, veldig skuffet over det å ikke bli trodd og få et ekstra års fengsel.