Politiet: – Et grovt brudd på dyrevelferdsloven

En saueeier er tiltalt for overtredelse av dyrevelferdsloven, etter at Mattilsynet fant døde og skadde sauer på gården hans i Bygland.

Dyrevelferd Setesdal

Under en inspeksjon i august i fjor, skal Mattilsynet ha oppdaget flere kritikkverdige forhold på en gård i Bygland.

Foto: Faksimile/NTB Scanpix

Det var i august i fjor, at Mattilsynet var på inspeksjon på den aktuelle gården.

Ifølge Mattilsynet ble det observert to sauer som var viklet sammen med et palletau, hvorav den ene levde og den andre var død. Mattilsynet skal også ha observert en sau som satt fast i et ødelagt gjerde og flere andre dyr som haltet.

På beitet skal det i tillegg ha blitt funnet tre døde lam, samt knokler og ull fra andre døde dyr.

Tiltalt for overtredelse av dyrevelferdsloven

Nå er saueeieren tiltalt for overtredelse av blant annet dyrevelferdsloven.

– Vi mener dette er alvorlige brudd på dyrevelferdsloven, sier politiadvokat i Agder politidistrikt, Rune Alsted Amundsen.

Grunnen til at saueeieren er tiltalt for overtredelse av dyrevelferdsloven, er ifølge tiltalebeslutningen at saueeieren blant annet skal ha unnlatt å gi syke og skadde dyr forsvarlig behandling og om nødvendig avlivning.

I tiltalebeslutningen står det at saueeieren unnlot å sikre at dyrene ble beskyttet mot skade, ved at han unnlot å reparere ødelagte gjerder samt unnlot å fjerne gjenstander dyrene kunne skade seg på.

Tiltalen innbefatter også overtredelse av matloven, forskrift om bekjempelse av dyresykdommer. I tiltalebeslutningen begrunnes dette med at saueeieren ikke skal ha varslet Mattilsynet om de døde sauene.

Grov overtredelse

I etterkant av inspeksjonen på gården, har politiet etterforsket saken.

Politiadvokat Amundsen sier politiet har vært på tilsyn på gården og gjennomført en rekke avhør av siktede og vitner. Han vil ikke kommentere detaljer i saken av hensyn til tiltalte og til den forestående rettssaken.

Den tiltalte hadde i alt 100 sauer og omtrent like mange lam da inspeksjonen ble foretatt. Han risikerer å bli fradømt retten til å holde dyr i fremtiden.

Saken skal behandles i retten i februar.

Ifølge tiltalebeslutningen blir overtredelsen karakterisert som grov.

– Dersom bonden har vært grovt uaktsom eller handlet med forsett, kan han straffes med opp til tre års fengsel, sier politiadvokat Amundsen.

NRK har vært i kontakt med mannens forsvarer, Bjørge Usterud Tveito, som ikke ønsker å kommentere saken.