Tiltalt 16-åring: Erklærte seg skyldig i dobbeltdrap

Den sikta 16-åringen erklærte seg skyldig i drapene på Tone Ilebekk (48) og Jakob Hassan (14) i retten i dag.

Tone Ilebekk og Jakob Abdullahi Hassan

I retten blir ett av de viktige spørsmålene hvorvidt drapet på Jakob Hasssan var planlagt. Tone Ilebekk var et tilfeldig offer.

Foto: Privat

– Ja, svarte gutten på skyldspørsmålet fra tingrettsdommer Ben Fegran.

Tiltalte virket rolig, og smilte forsiktig da han ankom retten. Han så på fotografene og journalistene. Da pårørende av Jakob Hassan kom inn i rettssalen, henvendte han seg til forsvarer og verge, og stilte spørsmål.

Da Tone Ilebekks mann og to sønner kom inn i retten, så tiltalte bort.

Var drapet planlagt?

I retten blir ett av de viktige spørsmålene hvorvidt drapet på Jakob Hasssan var planlagt, og hva slags straff den unge gjerningsmannen skal dømmes til.

Gutten kan maksimalt dømmes til 15 års ubetinget fengsel fordi han er under 18 år.

Det er på det rene at de to guttene tok bussen sammen til Lund, og tiltalte hadde en kniv med seg. Jakob Hassan ble drept med 28 knivstikk, og Tone Ilebekk med 32 knivstikk.

Fra før er det klart at Tone Ilebekk forsøkte å hjelpe Hassan som lå på bakken, og ble et tilfeldig offer.

Lukket rett

På rettens første dag skal også politimannen som kom først til stedet, Harald Hollerud, vitne.

Det skal også spesialetterforsker Cato Meijer i Kripos, og politioverbetjent i Kripos, Arvid Bjelkåsen.

Tiltalte har nylig fylt 16 år, og hensynet til hans unge alder, gjør at tingrettsdommer Ben Fegran har besluttet at retten lukkes. Det er bare pressen og utvalgte personer i familiene, som får være tilstede.

Det er satt av tre dager til rettssaken.