Tiltak fra Agder Energi

Svein Are Folgerø i Agder Energi Nett sier bredden på kritiske linjegater skal økes. 36 hovedforbindelser skal «tresikres» og 106 forbindelser skal sikres ved hogst. Mer kabling skal også vurderes. Styret i Agder Energi Nett bevilger 50 millioner til ekstratiltak.

 Svein Are Folgerø
Foto: Svein Sundsdal / NRK