Tilskuere kan bli straffeforfulgt

Tilskuere som oppfordrer til slag og spark i en slåsskamp, kan bli straffeforfulgt. Ifølge juseksperter kan oppmuntrende heiarop under en avtalt slåsskamp, føre til tiltale for psykisk medvirkning.

Ukentlig blir det arrangert slåsskamper mellom ungdommer i Kristiansand. Slåsskampene som blir filmet og publisert i sosiale medier bekymrer både politi og skoleledelse.

Her slåss to elever i en bakgård i Kristiansand. Rundt står medelever og roper og jubler.

– Personer som oppfordrer eller støtter andre som begår straffbare handlinger, for eksempel ved å stå på sidelinjen å heie, kan være strafferettslig ansvarlig for det vi kaller psykisk medvirkning.

Det sier Ingvild Bruce, som er stipendiat ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

I forrige uke fortalte NRK Sørlandet om ungdommer i Kristiansand som avtaler slåsskamper i skoletida.

Slåsskampene blir ofte filmet og lagt ut på sosiale medier.

– Utgangspunktet er at den typen slag og spark som man ser i denne videoen, vil være straffbare handlinger, sier Bruce.

Hun refererer til videoen av ungdommer som sloss i Kristiansand, som NRK har fått tilgang til.

Hun forteller at en avtalt slåsskamp i seg selv er ikke ulovlig, men hvis handlingen i slåsskampen er straffbare, rammes også tilskuere som kommer med "heiarop".

Ingvild Bruce, stipendiat ved UiO

Jusekspert Ingvild Bruce, sier at hvis slagene og sparkene i slåsskampen er straffbare, så kan de som står og ser på, kunne bli strafferettslig ansvarlig for å ha oppfordret til dem.

Foto: Ola Mjaaland / NRK

Passive tilskuere kan også bli straffeforfulgt

Det starter ofte med at noen avtaler tid, sted og hvem som skal slåss. Ofte er små konflikter bakgrunnen.

Det blir sendt ut invitasjon i sosiale medier med oppfordring om å komme og se.

Advokat Sveinung Søndervik Johnsen i Kristiansand, mener ungdommer som får en slik invitasjon bør tenke seg godt om.

Han mener passive ungdommer som oppsøker en arrangert slåsskamp, er en del av arrangementet, og kan bli straffeforfulgt.

– Bare ved sitt nærvær, er de psykisk medvirkende til at personene slåss. Sånn at det å bare være passiv tilskuer kan faktisk også resultere i en reaksjon fra politiet sin side, sier Søndervik Johnsen.

Han sier det er stor forskjell på om man tilfeldigvis blir vitne til en slåsskamp, eller om man oppsøker det aktivt.

– Man blir ikke straffet dersom man ikke griper inn i en slåsskamp som man ser for eksempel på byen, for der er det en ganske stor forskjell. Da blir man bare et tilfeldig vitne.

Sveinung Søndervik Johnsen

Sveinung Søndervik Johnsen er en profilert forsvarsadvokat i Kristiansand. Han mener ungdommer bør være klar over at de kan bli straffeforfulgt, også ved å være passive tilskuere.

Foto: Jon Anders Møllen / NRK