Tilnærmet normal drift ved sykehuset

Sørlandet sykehus Kristiansand tar nå i mot de fleste pasientene som trenger øyeblikkelig hjelp. Unntaket er traumepasienter og slagpasienter.

Vann i sykehusets kjeller mann i mobil
Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Akuttmottaket ved sykehuset er åpent igjen etter skadene som oppstod etter oversvømmelsen i går kveld og i natt.

SSH økonomidirektør Per Engstrøm

Fagdirektør Per Engstrand sier skadene er store, men at forsikringen vil dekke de økonomiske tapene.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Vi håper på full drift i løpet av ettermiddagen, sier fagdirektør Per Engstrand ved Sørlandet Sykehus til NRK.

Klokken 14.30 sender vi direkte fra en pressekonferanse på Sørlandet sykehus.

En CT-maskin i Senter for kreftbehandling i Kristiansand tas nå i bruk for pasienter som trenger CT. Dermed kan de fleste pasientene som trenger øyeblikkelig hjelp igjen tas i mot i Kristiansand, melder Sørlandet sykehus.

– Vanlig røntgen vil trolig være i drift som normalt i løpet av ettermiddagen. De to CT-ene og MR-maskinen som har vært ute av drift vil trolig kunne brukes som normalt i løpet av tirsdag, sier driftsdirektør Per Torgersen.

Får ny time til operasjon

Fra kl. 15.30 i ettermiddag blir alle slagpasienter og akutt nevrologi tatt i mot som normalt i Kristiansand. Inntil de to CT-ene og MR-maskinen er i drift vil traumepasienter som skulle vært mottatt i Kristiansand bli sendt til Arendal.

Unilabs i Kristiansand avlaster også sykehuset med røntgenundersøkelser av ortopedipasienter.

I morgen vil operasjoner gå som normalt i Kristiansand. Pasientene som ikke ble operert i dag blir skrevet ut og får ny time til operasjon.

Skader for flere millioner

Ødeleggelsene i kjelleretasjen i hovedbygget er store. I dag er takstmenn i gang med å få oversikt over omfanget.

Det er for tidlig å si nøyaktig hvor store skadene er.

Pressekonf

– Vi snakker om et tosifret millionbeløp i bygningsskader først og fremst. Pluss en del utstyr om møbler. Det bygger vi ut fra det vi har sett av synlige skader ved å gå gjennom lokalene, sier økonomidirektør Per Qvarnstrøm.

I tillegg kommer tapte inntekter som følge av utsatte konsultasjoner og operasjoner i løpet av dagen.

– Omfanget av skader er betydelig. Det er overraskende store skader med tanke på at det kun er vann som har gått gjennom gangene der, sier han.

Takstfolk skal bruke noen uke på å få full oversikt over skadene. Sørlandet sykehus har forsikringsordninger som dekker dette.

– Sykehuset lider et begrenset tap. Det er kun egenandelen vår på forsikringen på inntil 250.000 kroner som blir våre utgifter. Så dette viser at forsikring er viktig, sier Qvarnstrøm.