Normal

Krav om tilfluktsrom sprenger budsjettet

Det nye biblioteket i Grimstad kan bli halvannen til to millioner kroner dyrere enn planlagt. Årsaken er et krav om tilfluktsrom som kommunen ikke visste om.

Nytt bibliotek i Grimstad under bygging

Nytt bibliotek i Grimstad skal stå klar høsten 2017.

Foto: Miriam Grov / NRK

I Grimstad er arbeiderne godt i gang med å rive deler av det gamle post- og politihuset i havna. Kommunen kjøpte bygningen og tomta for tretti millioner kroner i 2014, for å bygge byens nye bibliotek.

Ville ha finere himling

Etter planen skal biblioteket stå ferdig høsten 2017. Da vil deler av det gamle post- og politihuset være innlemmet i nybygget.

Vennesla bibliotek og kulturhus

Helen & Hard står også bak det kritikerroste biblioteket i Vennesla.

Foto: NRK

«Helen & Hard», som står bak det kritikerroste biblioteket i Vennesla, er arkitekter. Nylig fikk de flertallet av politikerne i Grimstad med seg på å øke investeringsrammen på biblioteket fra 75 til 76,5 millioner kroner. Hensikten er å få en finere kvalitet på den innvendige himlingen i biblioteket.

Nå kan sluttsummen på biblioteket bli enda høyere. Kommunen har nemlig plikt til å holde et tilfluktsrom i bygget.

– Dette ble vi gjort oppmerksom på etter at vi var gang med rivearbeidet, sier rådmann Tone Marie Nybø Solheim i Grimstad.

Grimstad bibliotek forslag

Slik ser skissene til det nye biblioteket i Grimstad ut.

Tilfluktsrom til 66 personer

Kravet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er at tilfluktsrom for 66 personer fortsatt må opprettholdes i det nye biblioteket.

– Dette var vi overhodet ikke klar over. Vi tok kontakt med DSB for å høre mer om vedtaket, og vi har klaget, sier Solheim.

Tone Marie Nybø Solheim

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Kommunen mener det er urimelig å opprettholde et krav om et privat tilfluktsrom i bygget, som nå blir noe helt annet enn det opprinnelig var.

– I dag stilles det ikke krav til å bygge tilfluktsrom i nye bygg, slik som tidligere. Dette er et gammelt tilfluktsrom som det opprettholdes krav om, sier hun.

Det som tidligere var tilfluktsrom, er tenkt som teknisk rom. Om DSB opprettholder kravet, må kommunen se seg om etter alternative lokaler som kan brukes som tilfluktsrom. Ekstraregningen beregnes til to millioner kroner.

– Det er kostnader som kommunen overhodet ikke har dimensjonert for, sier Solheim.

– Skandaleprosjekt

Terje Stalleland, gruppeleder for Frp i kommunestyret i Grimstad, er ikke overrasket.

Terje Stalleland

Terje Stalleland (Frp).

Foto: Leif Dalen / NRK

– Det ligner mer og mer på et skandaleprosjekt, spør du meg, sier Stalleland.

Biblioteket skal etter planen stå ferdig høsten 2017.

– Jeg føler meg lurt når vi i et kommunestyremøte for halvannen uke side bevilget 1,5 millioner kroner. I den saken var det ikke lagt frem at det foreligger risiko for at kommunen må ut med mer penger. Hadde vi visst det, hadde nok utfallet blitt et annerledes, sier Stalleland.

– Ikke beskrevet i salgsopplysningene

Kommunen er i dialog med selger av eiendommen for å se hva som lå som forutsetninger for salget.

– Det er et tilfluktsrom som ikke var beskrevet i noen salgsopplysningen, sier rådmann Tone Marie Nybø Solheim.

Selger avviser at det har vært heftelser ved eiendommen som de ikke har opplyst om.