Hopp til innhold

Nå skal du raskt få hjelp med din angst og depresjon

Kristiansand kommune vil nå tilby rask psykisk helsehjelp til personer som føler at de sliter med lettere angst og depresjoner i hverdagen. Tilbudet skal ligge lett tilgjengelig der folk ferdes og det skal være enkelt å stikke innom for å få hjelp av fagfolk.

Kenneth Haugjord

Aquarama er en god beliggenhet for prosjektet, som tar sikte på å ligge et sted hvor det er lett å stikke innom for å få hjelp, sier prosjektansvarlig Kenneth Haugjord.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Når man opplever å bli rammet av psykiske problemer, angst og depresjoner i hverdagen, så kan veien føles meget lang og vanskelig i forhold til å få hjelp og behandling.

Mange kvier seg kanskje for å ta saken opp med fastlegen og frykter lang ventetid for å få hjelp av spesialister.

Men nå skal det bli mye enklere å få hjelp.

Kristiansand kommune starter neste høst et tilbud kalt "Rask psykisk helsehjelp" hvor folk nærmest kan stikke innom på vei til butikken, for å få hjelp med lettere psykiske problemer.

Lavterskeltilbud

Kenneth Haugjord

– Dette blir et lavterskeltilbud, sier Kenneth Haugjord.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Dette skal være et skikkelig lavterskeltilbud. Det skal ligge et sted hvor folk ferdes til daglig og hvor det er lett å stikke innom for å få hjelp. Aquarama kan for eksempel være en god beliggenhet, men vi har så langt ikke bestemt hvor tilbudet skal lokaliseres.

Det sier prosjektansvarlig i Kristiansand kommune, Kenneth Haugjord, til NRK.

"Rask psykisk helsehjelp" er et prosjekt i regi av Helsedirektoratet og har vært prøvd ut i 10–12 forsøkskommuner her i landet.

Kristiansand kommune har nå fått i underkant av 2 millioner kroner fra Helsedirektoratet for å starte opp med tilbudet, forteller Haugjord.

– Vi tar sikte på å være i gang fra høsten 2014. Vi er nå i en oppstartsprosess i forhold til lokalisering og ansettelser. 4 og en halv stilling skal knyttes opp mot prosjektet, sier han.

Angst og uførhet henger sammen

Bakgrunnen for prosjektet er evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse som pågikk i perioden 1998–2008.

Her går det frem at det ikke gis et godt nok hjelpetilbud til personer med lettere angst og depresjoner, ifølge Haugjord, som legger til at både angst og depresjon også er en viktig medvirkende årsak til at mange blir uføretrygdet.

Prosjektet "Rask psykisk helsehjelp" har sitt opphav i Storbritannia og et prosjekt kalt IAPT (Improving Access to Psychological Therapies).

– I England er et av sentrene lokalisert på et fotballstadion. Det sier noe om at det skal være enkelt å få hjelp og at tilbudet skal ligge et sted der det ferdes mye folk, sier han.

Gratis

Haugjord mener det er viktig å komme tidlig inn med behandling av angst og depresjoner for å unngå at problemene øker i omfang.

Senteret tar sikte på mye samhandling med fageksperter og andre instanser. Man vil søke hjelp og støtte fra andre offentlige etater og instanser, og veilede pasientene til riktig instans ved behov.

På denne måten er pasientene sikret at de blir fulgt opp i forhold til graden av sykdom.

– Tilbudet skal være gratis og det skal være mulig å ta direkte kontakt i form av selvhenvisning, uten å gå veien om leger eller spesialister. Men dette vil være et sted med mye samhandling med andre instanser. Jeg tror dette tilbudet vil tette et hull i forhold til oppfatningen av at det er vanskelig å få hjelp med sine psykiske problemer. Dette skal ikke være vanskelig, sier han.

Prosjektet vil ha et nært samarbeid med spesialister og fagpersoner og vil gi tilbud om samtaleterapi. Det vil også bli gitt tilbud om gruppeterapi.

– Fantastisk

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse i Vest-Agder er meget godt fornøyd med at et slikt tilbud etableres i kommunal regi.

– Dette er fantastisk. Dette trenger vi virkelig.

Det sier leder Borghild Spiten Mathisen til NRK.

Hun sier at landsforeningen sammen med organisasjonen Mental Helse og stiftelsen Wayback har drevet et lignende tilbud i om lag tre år på frivillig basis.

– Det har vært mange diskusjoner om hva som er et lavterskeltilbud og om det fungerer. Hos oss akkurat nå har vi 6 personer som sitter og venter. Det viser at det er et behov og at vi trenger et tilbud hvor du kan komme som du er. Lavterskel fungerer, sier Mathisen.