Tilbyr ny tomt til IKEA

IKEA har i flere år hatt stående tilbud om tomt i Sørlandsparken. Nå vil utbyggerne tilby en ny 70 dekar stor tomt over grensen til Lillesand.

Tom Bredesen
Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det har i det siste vært stor etterspørsel etter forretningsarealer i Sørlandsparken, og selskapet som står for utbyggingen av Sørlandsparken vil bruke IKEA-tomta like ved Plantasjen til andre formål.

Derfor har utbyggingsselskapet nå bestemt seg for å tilby IKEA en tomt på 70 dekar i det nye området på Lillesands-siden av Sørlandsparken, nær travparken.

Utbyggingen av Sørlandsparken er et samarbeid mellom Kristiansand og Lillesand kommuner.

Lederen i selskapet, Tom Bredesen, sier til NRK Sørlandet at Sørlandsparken etter alt å dømme står sterkt i kampen om å få IKEA til landsdelen, ikke minst på grunn av beliggenheten og kundegrunnlaget som finnes rundt Sørlandsparken.

- Signalene fra kundene er entydige, sier Bredesen, IKEA er etterspurt blant folk flest.