NRK Meny
Normal

Tilbyr leksehjelp til 8. klasse

Det er et stort behov for leksehjelp også i ungdomsskolen. Det sier rektor ved Kristiansands største skole, Oddemarka.

Leksehjelp

Regjeringens prestisjeprosjekt med gratis leksehjelpsordning på barnetrinnet fungerer ikke som den skal, viste en undersøkelse i Kristiansand tidligere i år. Nå skal ordningen prøves ut på ungdomsskoleelever.

Foto: Sigrid Olsson / Sigrid Olsson / PhotoAlto

I et nytt prosjekt skal nå lærerstudenter tilby alle åttendeklassinger ved skolen leksehjelp en dag i uka. Rektor Rune Heggedal ved Oddemarka skole mener dette tilbudet er kjærkomment for mange ungdomsskoleelever.

– Vi prøver å legge til rette for lekser som elevene skal mestre, men likevel ser vi at det er behov for at de får støtte og hjelp i leksearbeidet.

I dag er det elever i første til fjerde klasse som får leksehjelp. Denne gis som oftest av ufaglærte assistenter eller miljøarbeidere.

Hjemmelekser

Elever i småskolen får ofte leksehjelp av ufaglærte assistenter eller miljøarbeidere.

Foto: Bettina Brinkmann / Maxppp

Tilbud til alle – flest «strevere» takket ja

Mange har ment at dagens leksehjelpsordning, som ble innført i 2010, er feilslått både med tanke på at ikke lærerne yter hjelpen, og at det er på ungdomstrinnet behovet er størst. Nå skal altså åttendeklassingene ved Oddemarka skole i Kristiansand få en mer profesjonell leksehjelp som et prøveprosjekt.

– Det er et fantastisk flott initiativ fra lærerstudentendene som har kommet med tilbudet og da sier vi selvfølgelig ja takk til det. Det fyller et behov som vi har sett hos elevene, sier Heggedal.

Åttendeklassingene kan få leksehjelp en time i uka etter skoletid, og tilbudet er frivillig. Alle elevene på Oddemarka skole har fått tilbud om leksehjelp, men av dem som har søkt er det en overvekt av elever som strever skolearbeid og lekser, sier rektoren.

Han tror prosjektet kan bli starten på at leksehjelp kan bli innført som et fast tilbud også i ungdomsskolen.

– Hvem som helst kan ikke gi leksehjelp

«Kvalifisert leksehjelp» er et samarbeid mellom Universitetet i Agder og Pedagogisk senter i kommunen og Oddemarka skole. Det var lærerstudent Glenn Kåre Håland som kom med ideen. Han mener det er for mange ufaglærte i skolen han er på vei inn i

– Vi lærere må stå mer opp for det og si at hvem som helst kan ikke drive med læringsarbeid og tilrettelegging for læring. Det er vi som er lærere som burde drive med det, sier Håland.

– Slik det er i dag mener jeg det er en utbredt oppfatning om at hvem som helst kan være lærere – det mener jeg er feil. Du må ha en type kunnskap og en kompetanse for å kunne drive læring enten det er en til en eller for å stå og undervise, legger han til.