Til sykehus etter GHB-inntak

Varaordføreren ber foreldre være på vakt mot narkotika. I helga ble to ungdommer sendt til sykehus etter en overdose med GHB.

Farsund

Lensmannen og vararordføreren i Farsund er bekymret for nyrekruttering

Foto: Lars Gunnar Eie / NRK

I helga ble to ungdommer send til sykehus for behandling etter GHB-overdose.

Vi har fått melding om at to personer er lagt inn på sykehus og vi jobber videre med det nå, sier lensmann Kåre Unhammer.

Lensmannen sier at overdosen skjedde på samme sted.

Lensmann Kåre Unhammer

Lensmannen er bekymret over rekrutteringen til narkomiljøet i byen.

Foto: Lars Eie
Torrey Skeibrok

Varaordfører og ungdomsleder i Farsund, Torrey Skeibrok, ber foreldre være på vakt mot narkotika.

Foto: Mari-Ann Albrektsen/NRK

Rekruttering

De siste årene har rekrutteringen til narkomiljøet i Farsund holdt seg stabilt, men nå er lensmannen bekymret.

Vi har hatt et stabilt rusmiljø, men det er noe som tyder på nyrekruttering i de siste og det bekymrer oss, sier lensmann Kåre Unhammer.

Torrey Skeibrok er varaordfører i kommunen, men også ungdomsleder. Også han ser med bekymring på nyrekrutteringen.

– Da jeg tok ferie var jeg engstelig på hva jeg hadde registret. Jeg så at det var en del nye i miljøet som vanker sammen med tunge brukere, og det er en dårlig trend.

Etterforskning

Politiet i Farsund etterforsker nå for å finne ut hva som skjedde da to ungdommer ble forgiftet av GHB.

Torrey Skeibrok legger til at han ble skremt da han hørte om ungdommene.

– Når en hører om GHB-overdosene så blir en skremt, for dette kunne ha gått virkelig galt, sier Skeibrok.

Politikerne vil ha rustallene

Etter ferien vil politikerne samle inn tallene på rusmisbrukerne i kommunen. Også ordføreren er informert, ifølge Skeibrok.

Noe av det jeg skal løfte inn politisk etter ferien er rusproblematikken i Farsund. Vi vil ha mest mulig informasjon, sier Skeibrok.

Ungdomslederen og varaordføreren sier de nå må se på hva som fungerer i rusarbeidet i Farsund. Skeibrok sier at de kanskje må vurdere en utekontakt igjen i kommunen.