Til kamp mot privat barnevern

Fellesorganisasjonen (FO) vil ha slutt på at private, kommersielle barnevernsaktører tjener fett på oppdrag i kommunesektoren. Organisasjonen får delvis støtte fra KrF.

Barnevern

Private, kommersielle barnevernsaktører kan ta ut store overskudd i utbytte etter oppdrag fra kommunene.

Foto: SARA JOHANNESSEN / SCANPIX

Torsdag fortalte NRK om den private leverandøren av barnevernstjenester, Næromsorg Sør, som har firedoblet inntektene på to år. I fjor kunne selskapet skilte med et overskudd på mer enn ti millioner før skatt.

Det reagerer Fellesorganisasjonen i Vest-Agder på.

– Vi mener at midlene det offentlige setter av til ungene våre, til barnevern, det skal gå til ungene våre, sier fylkessekretær Egil Lunde.

– Bør styrke grunnbemanningen

– Kommunene bør slutte å leie inn disse selskapene til barnevernsoppdrag, mener han.

Han synes kommunene heller bør styrke sin egen grunnbemanning, framfor å bruke store summer på innleide selskaper.

Egil Lunde

Fylkessekretær Egil Lunde i Fellesorganisasjonen mener kommersielle aktører er en uting i barnevernstjenesten.

Foto: privat

I Vennesla leier kommunens barnevern private miljøarbeidere til alle hjelpetiltak i hjemmene, noe som koster kommunen inntil 50.000 kroner i måneden.

Lunde mener kommunen heller bør ansette egne miljøarbeidere.

– Velferdstjenester skal være et offentlig ansvar, tjenestene er for viktige til at de kan bli overlatt til private aktører, sier han. Han understreker at det er kommersielle aktører, og ikke ideelle organisasjoner han snakker om.

Får delvis støtte fra KrF

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er delvis enig i Lundes kritikk. Han reagerer på at enkeltselskaper kan ta ut millionutbytte som barnevernsaktør.

Han vil nå jobbe for at det legges begrensninger på hvor mye utbytte det skal være anledning til å ta ut.

– Når en bevilger store summer til barnevern, så er det viktig at disse pengene faktisk går til barna, sier han.

Kjell Ingolf Ropstad

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) ønsker å begrense private aktørers utbyttemulighet i barnevernet.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Han viser til selskaper som tar ut enda større utbytte enn Næromsorg Sør, og stiller spørsmål ved tjenesten.

– En kan jo begynne å lure på om pengene faktisk går til barnevern, eller hva som gjør at en kan ta ut den typen utbytte, undrer Ropstad.

Viktig jobb

Han mener likevel at de private og ideelle aktørene gjør en viktig jobb innenfor barnevernssektoren.

– Vi vet at det innen skolesektoren ikke er lov å ta ut utbytte, så jeg synes det er verdt å diskutere om en innen barnehager og barnevern også bør gå i den retningen.

Ideelt sett burde mer vært løst av det offentlige og de ideelle aktørene, sier Ropstad, som er andre nestleder i justiskomiteen på Stortinget.

NOS nettsider

I 2013 omsatte Næromsorg Sør for drøyt 13 millioner. To år senere hadde omsetningen økt til 48 millioner kroner.

Foto: skjermdump